Piya Gıda İşçileri Yalnız Değildir!

BASINA VE KAMUOYUNA
 
Kamuoyunun yakın bir şekilde takip ettiği üzere, son günlerde birçok sektörde işçi arkadaşlarımız, sendikalı çalışmak istedikleri ya da ücretlerinde kendilerine dayatılan sefalet zamlarına karşı durdukları için işverenler tarafından işten atılmaktadır. 

Şubat ayının ikinci haftasından itibaren Piya Gıda’da da sendikalı oldukları için 3 arkadaşımız mobbinge maruz kalmış, bu arkadaşlarımızdan ikisinin iş akdi hukuksuz bir biçimde feshedilirken diğer arkadaşımız ise artan baskılarla ve yalanlarla istifaya zorlanmıştır. Uzun yıllardır işçileri sendikalı olan Coca Cola Grubunun dağıtımcısı olan Piya Gıda’nın bu tutumu düşündürücüdür. 

Piya Gıda işvereni ve onun adına hareket eden iki kişi, işçilerin sendika üyesi olduğunu duyduğu anda tehditlere başlamış, yoğun bir mobbing ve hatta iftiralara başvurarak sendika ve işçi karşıtı tavrını bütün açıklığıyla göstermiştir.
Oysa Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 51. Maddesinde, işçilerin ekonomik ve sosyal koşullarını iyileştirmek amacıyla sendikaya üye olmaları açıkça tanınmış bir haktır. Bu Anayasal hakka dayanarak hazırlanan Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 25. Maddesinde de sendikaya üye olduğu için işçinin iş akdinin feshedilemeyeceği vurgulanmıştır. Türk Ceza Kanunu da sendikalı olma hakkına yönelik baskıların, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını hükmetmektedir.   

Ancak ülkemizde tüm bu yasal ve anayasal haklara rağmen, hâlâ işçiler sendikalı oldukları için işten çıkartılmakta, en demokratik haklarının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. İşçilerin insani ve demokratik taleplerine kulak tıkayan bu anlayışın bir temsilcisi olan Piya Gıda, yıllardır işçilerine uzun çalışma saatleri dayatmış ama asla fazla mesai ücreti ödememiş, pandemi döneminde işçileri çalıştırmasına rağmen sigortalarını yatırmamış, çalışanlarını düşük ücrete mahkûm etmiştir. 
Piya Gıda işvereninin yıllardır süren bu hukuksuz tutumuna karşı örgütlenerek anayasal hakkını kullanan işçiler ise kışın ortasında işten atılmıştır. Piya Gıda işvereni şunu bilmelidir ki yaptığı hukuksuzluğa sessiz kalmayacağız. Bizler Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) olarak üye işçilerimizin haklarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yaşanan olay vesilesiyle bir kere daha görüyoruz ki bu hukuksuzluklara karşı işçilerin örgütlenmekten ve güçlerini birleştirmekten başka bir çıkar yolu yoktur.

Bizler buradan Şeker-İş Sendikası olarak Piya Gıda işverenine, katı ve kabul edilemez tutumlarından vazgeçmelerini, sendikalı çalışma hakkını tanımalarını ve sorunun diyalog yolu ile çözülmesi gerektiğini ifade ediyor, sendikalı oldukları için atılan işçi arkadaşlarımızın işe geri alınması çağrısında bulunuyoruz. Emek ve sendika karşıtı tavrından vazgeçerek, iş barışını bozmamasını ve yasalara saygı göstermesini istiyoruz.  
Atılan İşçiler Geri Alınsın!
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!
Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri SendikasıSayaç: 1362