Şeker-iş Sendikasının Tarihçesi

TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI
(ŞEKER-İŞ) TARİHÇESİ

               26 Şubat 1947 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren ve "İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun"un getirdiği imkanlardan da yararlanarak Şeker Sanayii'nde ilk işçi sendikası, 4 Mayıs 1948 yılında Eskişehir'de kurulmuştur. Eskişehir Şeker Fabrikası İşçileri Sendikası olarak kurulan bu ilk sendikanın kuruluşundan iki yıl kadar sonra, 26 Şubat 1950 tarihinde Turhal'da ikinci sendika, 16 Haziran 1951 tarihinde Alpullu'da üçüncü sendika ve 4 Eylül 1952 tarihinde Uşak'ta dördüncü sendika kurulmuştur. O tarihlerdeki kısıtlı mevzuat ve dar imkanlar içinde hizmet vermeye çalışan bu sendikalar birleşip beraber hareket etmek ihtiyacı hissetmişler ve bir federasyon kurulmasına karar vermişlerdir.


1953 yılının Ocak ayının son haftasında Eskişehir'de toplanan dört sendikanın yetkilileri, hazırladıkları federasyon nizamnamesini Bakanlığa ve Valiliğe vermek, takiben gazetelerde ilan etmek suretiyle, 1 Şubat 1953 tarihinde "Türkiye Şeker Sanayii İşçi Sendikaları Federasyonu"nu kurmuşlardır. Böylece başlayan federasyonlu yıllar, Şeker Sanayii İşçi Hareketi'ne yeni bir güç katmış ve gelişmesine yardımcı olmuştur. İlk umumi heyet toplantısını 29 Mart 1953 tarihinde Eskişehir'de yaparak faaliyetlerine başlayan ve giderek yaygınlaştıran Türkiye Şeker Sanayii İşçi Sendikaları Federasyonu, kurulduğu yıllarda 4 sendikayı temsil ediyorken, on yılda 15 sendikayı temsil eder hale gelmiştir.


Türk-İş Konfederasyonu'nun kabul ettiği teşkilatlanma programına uygun olarak milli sendika kurma kararına dayanarak, 31 Ocak 1963 tarihinde federasyona üye sendikaların birer temsilcisinden teşekkül eden Şeker-İş Kurucular Heyeti Alpullu'da toplanarak, milli sendika tüzüğünü hazırlamışlar ve kuruluş hazırlıklarını tamamlamışlardır. Geçici İcra Kurulu'nu da seçen Kurucular Heyeti, Anatüzüğü kabul ve ilan ederek 4 Şubat 1963 tarihinde ŞEKER-İŞ (TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ) SENDİKASI'nı resmen kurmuşlardır. 


Alpullu'da 31 Ocak 1963 tarihinde başlayan ve dört gün süren Kurucular Heyeti toplantısında hazırlanan Şeker-İş Anatüzüğü, Valiliğe ve Çalışma Bakanlığı'na resmi bir yazı ile birlikte verilmiş, gazetelerde ilan edilmiş ve teşkilata tamim edilmiştir. Şeker-İş Anatüzüğü'nün kabul ve ilanından sonra, Federasyon üyesi sendikaların federasyondan çekilmeleri ve sendika hükmi şahsiyetlerini feshederek yeni kurulan Şeker-İş Sendikası'na üye olmaları sağlanmıştır. Kısa bir sürede 15 Şeker İşçi Sendikası Federasyon üyeliğinden çekilmiş, hiçbir üyesi kalmayan Federasyon da, 3 Mayıs 1963 tarihinde feshedilmiştir. Federasyondan istifa eden sendikalar, iki ay içinde genel kurullarını yapmak suretiyle Şeker-İş bünyesinde şube olarak yerlerini almışlardır. Şeker-İş, kuruluş yıllarında 10 bin üyeye sahip iken 40 yıl sonra ise 28 bin üyeye ulaşmıştır. Şeker-İş'in bugün 15 şubesi, 6 iltemsilciliği mevcuttur.


Türk-İş üyesi sendikalar arasında güçlü, güvenilir ve öncü bir teşkilat olarak haklı bir saygınlığa sahiptir. Şeker-İş, gerek toplu sözleşmelerle işçilerin hak ettikleri ücretlere kavuşmaları ve yaşam seviyelerinin yükseltilmesi, gerekse işçi haklarının sağlanması ve korunması yolunda verilen mücadelelerde daima adından söz ettirmiş, çalışanların bugünkü seviyelere ulaşmasında etkin rol oynamıştır. Üyelerine sağladığı maddi kazanımlar yanında, 1997 yılında bünyesinde kurulan Ölüm ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı kanalıyla da, bir yandan zor durumdaki üyelerini ve ailelerini maddi açıdan desteklerken, diğer yandan sosyal hizmetler sağlamaktadır. Vakıf bünyesinde kurulan İktisadi İşletme kanalıyla işletilen "Şeker-İş Misafirhanesi", "Şeker Anadolu Mutfağı Lokanta İşletmesi", "Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti." bu sosyal hizmetlere yönelik kuruluşlarımızdır. Son olarak Antalya Çolaklı'da, eğitim ve dinlenme tesisimiz "Grand Şeker Hotel" hizmete açılmıştır.


5 yıldızlı tesisimizin bir yandan üyelerimizin eğitim ve tatil ihtiyaçlarını karşılarken, diğer yandan ülke turizmine hizmet vermesi amaçlanmıştır. Sendikamız, işçi haklarının korunması ve ilerletilmesi doğrultusunda verdiği mücadeleleri sürdürürken, diğer yandan da üyelerimize sosyal hizmetler sağlanması ile başlattığı yeni sendikal anlayışın daha da geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çaba sarfetmektedir. Tüm dünyada yaşanan değişime seyirci kalmaktan öte, değişimi yönlendirebilmek amacıyla sendikaların da bu değişime ayak uydurması ve önce kendi misyonlarını yenilemeleri gerektiğine inanan Sendikamız, bu yeni ve çağdaş çizgisi doğrulusunda hizmetlerine devam edecektir.Sayaç: 6060