Kamu Spotu

Sayı    :    44096195-110.99/1405     

Konu    :    Spot Filmler Hk.
 

TÜRKİYE ŞEKER SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİNE
Karanfil Sokak No:59 
Kızılay/ANKARA

İlgi: 20/06/2013 tarih ve 618 sayılı yazınız.

Şeker pancarı üretiminin sosyo-ekonomik faydaları hakkında kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlamış olduğunuz “3 adet spot film incelenmiş olup, Üst Kurulumuzun 11.07.2013 tarih ve 2013/41 sayılı toplantısında; söz konusu spot filmlerin yayınlanmasında kamu yararı bulunduğu kanaatiyle, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre “kamu yararına yönelik spot film olarak” kabulüne ve yerel-bölgesel yayın kuruluşlarında yayınlanmasının önerilmesine, bu spotlara ayrılan yayın süresinin ve oranının, reklamlar için ayrılan süre ve oranların hesaplanmasında dikkate alınmamasına karar verilmiştir.

Söz konusu spot filmlerin yayın kuruluşlarına tarafınızdan gönderilebileceği hususunda bilgilerinizi rica ederim.

 
 

               Emir M. ULUCAK
Üst Kurul Başkanı a.
Daire Başkan V.

KAMU SPOTLARINI ANA SAYFA GÜNCEL HABERLER DUYURULAR  BÖLÜMÜNDEN İZLEYEBİLİRSİNİZ.Sayaç: 2897