ILO, ARTAN YAŞAM MALİYETLERİNE KARŞI SOSYAL KORUMA VE ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISINDA BULUNDUSayaç: 1212