Faaliyetler

ÖLÜM VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI ÇALIŞMA RAPORU

Ölüm ve Sosyal Yardımlaşma Vakfımız ilk olarak fon şeklinde oluşturulmuştur. Bu fonun kuruluş aşaması tam olarak tamamlanmadan fondan ziyade vakıf şeklinde örgütlenme düşüncesi gelişmiş ve vakıf kuruluşu için çalışmalar başlatılmış, hazırlanan vakıf senedi teşkilatımıza gönderilerek üyelerimizin bilgilendirilmesi sağlanmış ve üye kabul işlemleri derhal başlatılmıştır.

Bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından 6 Mayıs 1996 tarih ve 22628 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ölüm ve Sosyal Yardımlaşma Vakfımızın kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.

Vakfın Senedinde vakfın amacı “Mevcut üyelerimizi ve birinci derecede geçindirmekle yükümlü olduğu aile efradı ve yakınlarını tek çatı altında toplamak, maddi yardımda bulunmak ve geride kalanları sefalete mahkûm olmaktan kurtarmaktır” şeklinde belirlenmiştir.

Vakıf kurucularımız, aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapmışlardır: 

Başkan Ömer ÇELİK
Genel Sekreter  Fethi TEKİN
Mali Sekreter Alaaddin AKTAŞ
Yönetim Krl. Üyesi Erdoğan PEHLİVANOĞLU
Yönetim Krl. Üyesi Vahap POLAT
Yönetim Krl. Üyesi Selahattin İNCE
 


 

Vakfın 1. Olağan (Kuruluş) Genel Kurulu 23 Kasım 1996 tarihinde, üye sayısına göre hesaplanarak seçimle tespit edilen şube temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
 

Ölüm ve Sosyal Yardımlaşma Vakfımızın 2. Olağan Genel Kurulu 20 Mart 1999 tarihinde, 3.Olağan Genel Kurul 23 Mart 2002 tarihinde, 4.Olağan Genel Kurul 12 Mart 2005 tarihinde, 5.Olağan Genel Kurul 18 Mart 2008 tarihinde, 6.Olağan Genel Kurulumuz ise 19 Mart 2011  tarihinde,7.Olağan Genel Kurulumuz ise 14 Mart 2014 tarihinde, 8.Olağan Genel Kurulumuz 22 Mart 2017 tarihinde ve 9.Olağan Genel Kurulumuz 22 Temmuz 2020 tarihinde yine aynı şekilde seçilen temsilcilerinin katılımıyla yapılmış, bu Genel Kurul ve sonrasında oluşan vakıf organları aşağıdaki şekilde teşekkül etmiştir.
 

YÖNETİM KURULU                                         DENETİM KURULU ÜYELERİ

İsa GÖK                                                            Kenan PIYNAR

Fevzi ŞENGÜL                                                 Sinan TÜRE     

İlhan ÖZYURT                                                  Çetin YILDIZ     

Cengiz ÜNDER

Murat TAŞLIYURT                                     

Yüksel İLASLAN

Metin KUNTER                                        

                                  

                       

VAKIF ÜYELERİNE YAPILAN YARDIMLAR

Vakfımız, kuruluşundan bu yana kadar vakıf senedinde yazılı hususlar ilkesinde hareket ederek yan kuruluşlarıyla vakıf üyelerine hem ucuz, hem de kaliteli hizmet sunmayı hedef alırken, aynı zamanda mağdur duruma düşen tabii afetlere uğrayan üyelerimize ve üyelerimizin vefatları halinde ailelerine bir nevi katkı amacıyla yardımlarda bulunulmuştur.

Vakfımız tarafından vakıf üyelerimizin üniversiteyi kazanan ve kayıt yaptıran çocuklarına karşılıksız burs yardımı ilk olarak 2002-2003 Eğitim dönemi başlamış ve o günden bugüne kadar devam etmekte olan bu uygulamada 5.628 üye çocuğumuza toplam 758.225,00 TL Burs yardımı yapılmıştır.

Emekli olan üyelerimize üyelikten ayrıldıkları taktirde ödenen Katı uygulaması neticesinde 2021 Yılı Ocak ayına  kadar 6.327 üyemize toplam 8.345.785,28TL ödeme yapılmıştır.

Vakfımız tarafından Vefat eden ve deprem, sel gibi tabi afetlere uğrayan vakıf üyelerimize, en son ise 2012 Yılında Erciş Depreminde mağdur durumda kalan, evi hasar gören 147  vakıf üyemize vakfımızın mali yapısının elverdiği şekilde Toplam 29.400,00 TL Yardım yapılmış, bir nebze olsun Erciş’teki vakıf üyelerimizin yaraları sarılmaya çalışılmıştır. Bu yardımla  beraber vakıf  kuruluşumuzdan bugüne kadar toplam 593 üyemize ve ailelerine 281.210,18.- TL yardım yapılmıştır.

Ölüm ve Sosyal Yardımlaşma Vakfımız fiilen çalışan tüm üyelerimize ve emekli olup aktif vakıf üyeliğini devam ettiren üyelerimiz için 2005 yılında başlatmış olduğu en son ise 21.10.2020 - 21.10.2021 tarihlerini kapsayan 20.000,00.-(Yirmibin) TL,  Teminatlı Ferdi Kaza Sigortası tekrar yenileyerek üyelerimiz başına gelebilecek kaza sonucunda,  sürekli sakatlık ve vefatları halinde yaralarını saracak bir katkıda bulunmayı amaçlamış olup, yenilenen poliçeleri Sendika şubelerine göndererek vakıf üyelerimize ulaşmaları sağlanmıştır.  Vakfımız bu çalışmasında da ne kadar haklı olduğu nu göstermiş, Ferdi Kaza Sigortasına 2005-2021 Yıllarında toplam 342.815,00 TL   ödemiştir. Bunun karşılığında aşağıda isimlerini ve şubelerini yazdığımız vefat eden ve iş kazası geçiren 18 üyemiz ve ailelerine sigorta şirketinden toplam 219.900,00 TL tazminat alınarak ödeme yapılmıştır.

           

ÖLÜM VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI  TARAFINDAN

2007-2018 YILLARI FERDİ KAZA SİGORTASINDAN ALINAN TAZMİNATLAR

YIL

YARDIMIN NEDENİ

ÜYENİN ŞUBESİ

ÜYENİN ADI SOYADI

KİŞİ SAYISI

TOPLAM YARDIM TUTARI (TL)

2007

VEFAT (TRAFİK KAZASI)

ELAZIĞ

ABDURRAHİM KARACİMŞİT

1

20.000,00 TL

2007

VEFAT (İŞ KAZASI)

YOZGAT

ALİ YILDIRIM

1

20.000,00 TL

2007

SAKATLIK (İŞ KAZASI)

ELAZIĞ

DURSUN SERKEŞ

1

1.400,00 TL

2008

VEFAT (TRAFİK KAZASI)

ANKARA

MUSTAFA SAPAN

1

20.000,00 TL

2009

VEFAT (TRAFİK KAZASI)

ELAZIĞ

MEHMET CİHAN

1

20.000,00 TL

2009

SAKATLIK (İŞ KAZASI)

ELAZIĞ

AHMET BAYRAM

1

1.600,00 TL

2009

VEFAT (ELEKTRİK ÇARPMASI)

ILGIN

MUTTALİP YAMIK

1

20.000,00 TL

2009

VEFAT (TRAFİK KAZASI)

YOZGAT

SEBAHATTİN ULU

1

20.000,00 TL

2010

SAKATLIK (İŞ KAZASI)

ELAZIĞ

ADNAN KARABULUT

1

1.600,00 TL

2010

SAKATLIK (İŞ KAZASI)

KAYSERİ

NEVZAT KOÇ

1

1.200,00 TL

2010

SAKATLIK (İŞ KAZASI)

ERZURUM

FİKRİ AKALIN

1

3.000,00 TL

2012

VEFAT (TRAFİK KAZASI)

ERÇİŞ

BÜLENT YEĞİN

1

20.000,00 TL

2013

SAKATLIK (İŞ KAZASI)

KAYSERİ

AHMET DESTE

1

8.000,00 TL

2013

VEFAT (TRAFİK KAZASI)

EREĞLİ

HALİL İBRAHİM ÖKSÜZ

1

20.000,00 TL

2015

SAKATLIK (İŞ KAZASI)

YOZGAT

AHMET BAŞOL

1

1.600,00 TL

2016

SAKATLIK (İŞ KAZASI)

MALATYA

İBRAHİM ÇOLBAN

1

1.500,00 TL

2016

VEFAT (TRAFİK KAZASI)

ÇORUM

SALİH ÖZKAN

1

20.000,00 TL

2018

VEFAT(TRAFİK KAZASI)

ELBİSTAN

ŞEVKET DÖNMEZ

1

20.000.,00 TL

T O P L A M

 

 

18

219.900,00 TL

Vakfımız kuruluşundan bu yana yardımlarını sürdürmüş olup, yapılan tüm yardımlar detaylı şekilde aşağıdaki çizelgede yıllar itibariyle gösterilmiştir.

YILLAR

YARDIMDAN

YARARLANAN

KİŞİ SAYISI

TOPLAM YARDIM

MİKTARI (TL)

1997 Yılı İçerisinde

54

2.565,00.-TL

1998 Yılı İçerisinde

26

2.190,50.-TL

1999 Yılı İçerisinde

47

7.470,00.-TL

2000 Yılı İçerisinde

36

4.300,00.-TL

2001 Yılı İçerisinde

36

6.850,00.-TL

2002 Yılı İçerisinde

31

13.893,00.-TL

2002-2003 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (öğrenciye)

486

48.600,00.-TL

2003 Yılı İçerisinde

20

4.500,00.-TL

2003-2004 Eğitim Öğretim Dön. Burs Yardımı (öğrenciye)

426

42.600,00.-TL

2004 Yılı İçerisinde

28

5.400,00.-TL

2004-2005 Eğitim Dönemi  Burs Yardımı (öğrenciye)

445

55.625,00.-TL

2005 Yılı İçerisinde

17

10.898,21.-TL

2005 Yılı İçerisinde Ferdi Kaza

Tüm Üyelere

47.080,00.-TL

2005 Yılı İçerisinde Emekli Olan Vakıf Üyelerine Ödeme

315

118.796,20.-TL

2005-2006 Eğitim Dönemi  Burs Yardımı (öğrenciye)

442

55.250,00.-TL

2006 Yılı İçerisinde Ferdi Kaza

07.09.2006 - 07.09.2007

Tüm Üyelere

39.568,00.-TL

2006 Yılı İçerisinde Vefat vs.

15

11.709,65.-TL

2006 Yılı İçerisinde Emekli Olan Vakıf Üyelerine Ödeme

614

476.242,91.-TL

2006-2007 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (Öğrenciye)

411

   

53.430,00.-TL

2007 Yılı İçerisinde Emekli Olan Vakıf Üyelerine Ödeme

89

68.303,62.-TL

2007 Yılı İçerisinde Vefat vs.

20

18.225,86.-TL

2008 Yılı İçerisinde Vefat vs.

25

20.414,66.-TL

2008 Yılında Emekli üye Ödemeleri  (geçmiş yıllarda emekli olan)

564

486.324,73.-TL

2007-2008 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (Öğrenciye)

395

   

  51.350,00.-TL

2008 Yılı İçerisinde Ferdi Kaza

07.02.2008 - 07.02.2009

Tüm Üyelere

35.175,00.-TL

2009 Yılı İçerisinde Vefat vs.

20

17.202,44.-TL

2009 Yılında Emekli üye Ödemeleri  (31.12.2008 Tarihine Kadar Baş Vuranlar)

515

315.308,00.-TL

2008-2009 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (Öğrenciye)

516

   

  72.240,00.-TL

2009 Yılı İçerisinde Ferdi Kaza

07.02.2009 - 07.02.2010

Tüm Üyelere

   31.569,00.-TL

2010 Yılında Emekli üye Ödemeleri  (31.12.2009 Tarihine Kadar Başvuranlar)

426

326.964,97.-TL

2009-2010 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (Öğrenciye)

392

   

  54.880,00.-TL

2010 Yılı İçerisinde Ferdi Kaza

07.02.2010 - 07.02.2011

Tüm Üyelere

   28.513,00.-TL

2010 Yılı İçerisinde Vefat vs.

4

    3.718,72.-TL

2011 Yılında Emekli üye Ödemeleri  (31.12.2010 Tarihine Kadar Başvuranlar)

458

405.260,06.-TL

2010-2011 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (Öğrenciye)

393

   

  58.950,00.-TL

2011 Yılı İçerisinde Ferdi Kaza

07.02.2011 - 07.02.2012

Tüm Üyelere

   26.417,00.-TL

2011 Yılı İçerisinde Vefat vs.

10

    10.169,74 TL

2012 Yılında Emekli üye Ödemeleri  (31.12.2011 Tarihine Kadar Başvuranlar)

454

515.800,76.-TL

2011-2012 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (Öğrenciye)

375

   

  56.250,00.-TL

2012 Yılı İçerisinde Ferdi Kaza

07.02.2012 - 07.02.2013

Tüm Üyelere

   25.920,00.-TL

2012 Yılı İçerisinde Vefat ve Erciş Depreminde Zarar Gören 147 Vakıf üyesi

163

    49.837,62 TL

2013 Yılında Emekli üye Ödemeleri  (31.12.2012 Tarihine Kadar Başvuranlar)

545

764.639,59.-TL

2012-2013 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (Öğrenciye)

347

   

  52.050,00.-TL

2013 Yılı İçerisinde Ferdi Kaza

17.07.2013 - 17.07.2014

Tüm Üyelere

   24.934,00.-TL

2013 Yılı İçerisinde Vefat Yrd.

9

    15.622,02 TL

2014 Yılında Emekli üye Ödemeleri  (31.12.2013 Tarihine Kadar Başvuranlar)

376

493.297,46.-TL

2013-2014 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (Öğrenciye)

200

   

  30.000,00.-TL

2014 Yılı İçerisinde Ferdi Kaza

17.07.2014 - 17.07.2015

Tüm Üyelere

   16.800,00.-TL

2014 Yılı İçerisinde Vefat Yrd.

8

    14.757,26 TL

2014 Yılında Emekli üye Ödemeleri  (31.12.2014 Tarihine Kadar Başvuranlar)

380

580.403,28.-TL

2014-2015 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (Öğrenciye)

198

   

  29.700,00.-TL

2015 Yılı İçerisinde Ferdi Kaza

20.10.2015 - 20.10.2016

Tüm Üyelere

   13.283,00.-TL

2015 Yılı İçerisinde Vefat Yrd.

9

    20.564,44 TL

2015 Yılında Emekli üye Ödemeleri  (31.12.2015 Tarihine Kadar Başvuranlar)

291

502.767,16.-TL

2015-2016 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (Öğrenciye)

182

   

  29.120,00.-TL

2016 Yılı İçerisinde Ferdi Kaza

20.10.2016 - 20.10.2017

Tüm Üyelere

   11.514,00.-TL

2016 Yılı İçerisinde Vefat Yrd.

1

    2.870,60.-TL

2016 Yılında Emekli üye Ödemeleri  (31.12.2016 Tarihine Kadar Başvuranlar)

273

556.458,25.-TL

2016-2017 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (Öğrenciye)

142

   

  22.720,00.-TL

2017 Yılı İçerisinde Ferdi Kaza

21.10.2017 - 21.10.2018

Tüm Üyelere

   10.646,00.-TL

2017 Yılı İçerisinde Vefat Yrd.

3

    8.113,92.-TL

2017 Yılında Emekli üye Ödemeleri  (31.12.2017 Tarihine Kadar Başvuranlar)

208

471.019,25.-TL

2017-2018 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (Öğrenciye)

110

   

  17.600,00.-TL

2018 Yılı İçerisinde Ferdi Kaza

21.10.2018 - 21.10.2019

Tüm Üyelere

   11.664,00.-TL

2018 Yılı İçerisinde Vefat Yrd.

7

    14.605,02.-TL

2018 Yılında Emekli üye Ödemeleri  (31.12.2018 Tarihine Kadar Başvuranlar)

482

1.252.922,62.-TL

2018-2019 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (Öğrenciye)

70

   

  11.200,00.-TL

2019 Yılı İçerisinde Ferdi Kaza

21.10.2019 - 21.10.2020

Tüm Üyelere

   9.540,00.-TL

2019 Yılı İçerisinde Vefat Yrd.

1

    4.150,50.-TL

2019 Yılında Emekli üye Ödemeleri  (31.12.2019 Tarihine Kadar Başvuranlar)

197

573.751,23.-TL

2019-2020 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (Öğrenciye)

58

   

  9.860,00.-TL

2020 Yılı İçerisinde Ferdi Kaza

21.10.2020 - 21.10.2021

Tüm Üyelere

   10.192,00.-TL

2020 Yılı İçerisinde Vefat Yrd.

3

    11.181,02.-TL

2020 Yılında Emekli üye Ödemeleri  (31.12.2020 Tarihine Kadar Başvuranlar)

140

437.525,19.-TL

2020-2021 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (Öğrenciye)

40

   

  6.800,00.-TL

T O P L A M

12.548

9.728.035,46 TL

olmak üzere vakfımızın yardımlarından yararlanan üyelerimizin sayısı 2021 yılı Ocak ayı sonu itibariyle 12.548 üyemize yapılan yardım miktarı toplam 9.728.035,46-TL. ye ulaşmıştır.

.

 

VAKIF YAN KURULUŞLARI

1. ŞEKER-İŞ ÖLÜM VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI  İKTİSADİ İŞLETMESİ

20 Kasım 1997 tarihinde Vakıf bünyesinde 5.000,00.- (Beşbin) TL sermayeli Vakıf İktisadi İşletmesi kurulmuştur. İktisadi işletmemiz hem vakıf üyelerimize ucuz ve kaliteli hizmet sağlama anlayışı ile çalışmış hem de vakfımıza iyi bir gelir kaynağı  olduğunu her geçen gün artırdığı karlarının dağıtımını aşağıdaki tabloda detaylı şekilde göstermiş olup,

 

ŞEKER-İŞ İKTİSADİ İŞLETMESİNİNİN VAKIF HESABINA DAĞITIMI YAPILAN KARLARIN LİSTESİ

KAR DAĞITIM TABLOSU

HESABA AKTARILDIĞI TARİH

KARIN AİT OLDUĞU YILLAR

VERGİ SONRASI NET KAR

KAR DAĞITIM STOPAJI VE YASAL YEDEK TUTARI

VAKIF  HESABINA AKTARILAN KAR

 

GEÇMİŞ YIL KARLARI

88.285,68 TL

0,00 TL

88.285,68 TL

11.07.2013

GEÇMİŞ YIL KARLARI

137.484,52 TL

0,00 TL

137.484,52 TL

04.03.2014

2013 YILI KARI

112.962,50 TL

40.929,80 TL

72.032,70 TL

28.01.2015

2014 YILI KARI

215.115,27 TL

59.694,49 TL

155.420,78 TL

26.01.2016

2015 YILI KARI

197.473,94 TL

46.406,37 TL

151.067,57 TL

30.01.2017

2016 YILI KARI

202.601,32 TL

47.611,31 TL

154.990,01 TL

29.01.2018

2017 YILI KARI

224.158,68 TL

62.204,18 TL

161.954,50 TL

TOPLAM

1.178.081,91 TL

256.846,15 TL

921.235,76 TL

toplamda İktisadi İşletmemiz tarafından 921.235,76.-TL Kâr tutarı Vakıf hesaplarına aktarmıştır.

İktisadi işletme bünyesindeki teşekküller şunlardır:

a)  Şeker-İş Ankara Misafirhanesi:

Sendikamızın daha önce Genel Merkez olarak kullanılan ve Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan üç dairesi birleştirilerek misafirhane haline getirilmiş ve yönetimi vakfa devredilmiştir. Dairelerin onarım ve tefrişatınında tamamlanmasıyla, uzun süredir eksikliği hissedilen misafirhanemiz, 25 Mart 1996 tarihinden itibaren üyelerimize hizmet vermeye başlamıştır. İktisadi İşletmenin kurulmasıyla da bu misafirhanemizin işletmesi, İktisadi İşletmeye aktarılmıştır. Daha sonra aynı binada satın alınan bir dairenin de eklenmesiyle 45 yatak kapasiteli hale getirilmiştir.

Ancak bu misafirhanemiz üyelerimizin yoğun taleplerini karşılamakta yetersiz kalması üzerine Sendikamızca Sıhhiye Sağlık Sokak’ta 5 katlı yeni bir bina satın alınarak, misafirhane olarak düzenlenmek üzere tadilat çalışmaları başlatılmıştır.  Eski misafirhanemiz, 20 Ekim 1999 tarihinde Sağlık 1 Sok. No:27 Sıhhiye adresindeki yeni binamıza taşınarak 5 katlı 85 yatak kapasiteli yeni bir misafirhane olarak üyelerimizin hizmetine sunulmuştur. 1999 senesinden bugüne kadar üyelerimize hizmet eden  Misafirhanemiz arada yapılan tadilatlara rağmen eskimiş ve yıpranmış bunun üzerine  komple tadilat ihtiyacı duyulmuştur. Bunun üzerine  2012 yılında Sendikamız tarafından büyük bir değişiklik düşünülerek çalışmalara başlanmış ve komple eski kat şekli yıkılıp yeniden projesi çizilen misafirhanemiz her katta 6 adet İki kişilik ve 1 adet tek kişilik odalar halinde toplam 37 oda ve 70 yatak kapasitesi ile yapımına başlanmıştır, yapılan tadilat neticesinde üyelerimize yıldızlı otel lüksünde rahat ve ferah bir ortam içinde konaklayabilmeleri için odalarımız lcd tv, minibarlı, makyaj masası, valizlik, dolap ve komple yenilenen yatakları ile üyelerimizin aileleri ile birlikte lüks içinde huzurlu bir aile ortamında konaklayabilmelerini sağlamak amaçlanmış misafirhanemiz, lobisinden terasına kadar  çok kısa bir zaman zarfında yapılmış olarak tekrar hizmete açılmıştır. Misafirhanemiz İktisadi İşletmemiz aracılığıyla vakfımıza da gelir kaynağı olmayı hedeflenmiş ve bu konuda verilen emeklerin ne kadar haklı olduğu faaliyete tekrar girmesi ile görülmeye başlanmıştır       

b) Lokanta İşletmesi :

Sendikamızın giriş katı lokanta alarak hizmet vermesi amacıyla vakfımız tarafından kiralanarak tamirat ve teşrifat çalışmaları tamamlanmış,  23 Temmuz 1999 tarihinde açılışı yapılarak hizmete sunulmuştur.

1999 senesinden bugüne kadar faaliyet gösteren lokantamız arada yapılan tadilatlara rağmen eskimiş ve yıpranmış bunun üzerine  komple tadilat ihtiyacı duyulmuştur. Bu sebeple  2015 yılında Sendikamız tarafından büyük bir değişiklik düşünülerek çalışmalara başlanmış ve bir aylık kısa bir sürede lokantamız komple modern ve ferah bir şekilde tadilatı yapılarak tekrar hizmete sunulmuştur.

            Lokantamız ŞEKER ANADOLU MUTFAĞI adı altında, hem merkez personelimiz ile Ankara’ya gelen Şube Başkanlarımız ve üyelerimizin yemek ihtiyaçlarını gidermek, hemde halka  hizmet vermektedir. Açılışından bu yana temiz ve nezih ortamıyla dikkatleri kısa zaman da toplayan lokantamız, Böylece İktisadi işletmemiz aracılılığıyla vakfımıza gelir kaynağıda oluşturmaktır.
 

2.  ŞEKER – İŞ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Vakfımız bünyesinde 19 Haziran 1998 tarihinde Anadolu Sigorta’ya bağlı A Acentesi olarak 500,00.-TL sermayeli Şeker-İş Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. kurulmuştur. Yatırımlardan dolayı Sermaye artırımına gidilerek sermayesi 1.230.000,00.-(Birmilyonikiyüzotuzbin) TL’ ye  çıkartılmıştır. Sermayenin % 85 hisse oranı Ölüm ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, %15 hisse oranla Şeker-İş Sendikası iştirakiyle faaliyet göstermektedir. 

Şeker-İş Sendikamızın ve tüm işletmelerdeki araçlarımızın trafik ve kasko poliçeleri yapılmış, bu poliçeler en düşük miktarlara mal edilmiş olup Sendikamız ve işletmelerimize de fayda sağlamıştır. 

Hizmet ağını her geçen gün genişleten şirketimiz; Tüm üyelerimizin ve diğer şahıs ve şirketlerin Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Deprem Sigortası, Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası, Koltuk Sigortası, Özel Anadolu Ferdi Kaza Sigortası, Maksimum Kasko Sigortası, Anadolu Konut Paket Sigortası, All – Risk Sigortası, Nakliyat Sigortası, Elektronik Eşya Sigortası, Anadolu İşyeri Paket Sigortası, Turistik Tesis Sigortası, Vize Sigortası gibi pek çok alanda faaliyet göstermektedir.

Doğaldır ki Tabi ki insan hayatı ve sağlığı, maddi varlıktan daha önemlidir. Ama buna paralel geleceğimizinde güven altında olması gerekir. İşte sigorta şirketimiz, deprem, risk ve kaza gibi sigorta hizmetleri ile üyelerimize bu güvenceleri sağlamaktadır.

Şirketimizin bu hizmetlerinden yararlanmak isteyen üyelerimizin, şubelerimizdeki veya Genel Merkezimizdeki özel sigorta birimlerimizden birine ulaşmaları yeterlidir. Bu işlemlerden sonra doğabilecek herhangi bir hasar durumunda Acentemiz çalışanları, hasarı takip edip üyelerimizi bilgilendirmekte ve tüm işlemler bizzat acentemiz tarafından yürütülmektedir.

            Ayrıca Şeker-İş Sendikası ile Şeker-İş Sigorta Şirketi birlikte Anadolu Şeker Turizm İnş.San.ve Tic.Ltd. Şti. ünvanı altında 20.11.2001 tarihinde bir şirket kurmuştur.  Şirket kurulduktan hemen sonra yapılmaya başlanan otelimiz inşaatı tamamlanarak üyelerimizin hizmetine sunulmuştur.

Sigorta Şirketimiz Ortağı olduğu Anadolu Şeker Turizm İnşaat Ltd.Şti.’nden gelen Kârları bünyesinde bir yıl beklettikten sonra ve faaliyetinden doğan kârların dağıtımı ise aşağıdaki tabloda detaylı şekilde gösterilmiş olup,

ŞEKER-İŞ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.'NİN
ŞİRKET ORTAKLARINA DAĞITIMI YAPILAN KARLARIN LİSTESİ

KAR DAĞITIM TABLOSU

HESABA AKTARILDIĞI TARİH

KARIN AİT OLDUĞU YILLAR

VERGİ VE YASAL YEDEKLER AYRILDIKTAN SONRA DAĞITILAN KAR

ÖLÜM VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI  %85 HİSSELİ ORTAK

ŞEKER-İŞ SENDİKASI %15 HİSSELİ ORTAK

Eki.08

GEÇMİŞ YIL KARLARI (2004-2007)

17.488,89 TL

14.865,56 TL

2.623,33 TL

May.10

2008-2009 YILI KARLARI

164.408,34 TL

139.747,09 TL

24.661,25 TL

06.05.2011

2010 YILI KARI

59.988,87 TL

50.990,54 TL

8.998,33 TL

26.04.2012

2011 YILI KARI

98.145,43 TL

83.423,62 TL

14.721,81 TL

21.01.2013

2012 YILI KARI

288.285,09 TL

245.042,33 TL

43.242,76 TL

04.12.2014

2013 YILI KARI

5.060,49 TL

4.301,41 TL

759,08 TL

28.01.2015

2014 YILI KARI

86.408,69 TL

73.447,39 TL

12.961,30 TL

26.01.2016

2015 YILI KARI

240.262,36 TL

204.223,00 TL

36.039,36 TL

30.01.2017

2016 YILI KARI

164.657,57 TL

139.958,93 TL

24.698,64 TL

29.01.2018

2017 YILI KARI

13.332,00 TL

11.332,20 TL

1.999,80 TL

30.01.2019

2018 YILI KARI

627.967,14 TL

533.772,07 TL

94.195,07 TL

06.02.2019

2018 YILI KARI PAYI AVAN

133.778,24 TL

133.778,24 TL

                  

21.06.2019

2018 YILI KARI STOPAJLI

106.718,48 TL

90.710,71 TL

16.007,77 TL

05.12.2019

STOPAJ İADESİ ALINAN

70.343,33 TL

70.343,33 TL

03.02.2020

2019 YILI KARI

810.482,73 TL

688.910,32 TL

121.572,41 TL

04.02.2021

2020 YILI KARI

366.496,52 TL

311.522,04 TL

54.974,48 TL

TOPLAM

3.253.824,17 TL

2.796.368,78 TL

457.455,39 TL


Şeker-İş Vakfımız hs.na 2.796.368,78 TL, Sendikamız hs.na ise 457.455,39.-TL aktararak yıllardır Turizm işletmemiz aracılığıyla Vakfımız ve Sendikamız için önemli bir gelir kaynağı olduğunu göstermiş olup, ilerisi için daha büyük hedefler ele  alınmaktadır.                                                                                                  

                                                                        

3. ANADOLU ŞEKER TURİZM İNŞAAT, SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Grand Şeker Hotel Şubesi)

Şeker-İş Sendikası ve Vakfımızın teşebbüsü olan Şeker-İş Sigorta Aracılık hizmetleri Ltd. Şti. ile birlikte 20.11.2001 tarihinde 5.000,00.- TL sermaye ile Anadolu Şeker Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ünvanı altında şirket kurmuşlardır. Şirket ortaklık yapısı % 85 hisseyle Şeker-İş Sendikası,  % 15 hisseyle Şeker-İş Sigorta Ltd. Şti.’ne aittir.  Daha sonra yatırımların ve şirketimizin büyümesi nedeniyle parça parça sermaye artırımı yapılarak sermayesi 10.000.000,00.- (Onmilyon) TL,’ye çıkarılmış, 2020 yılında ise otelimizin kalitesi ve hizmetine güvenerek alınmak istenen 5.YILDIZ için düşünülen inşaat, tadilat ve gelecek için yatırımların büyümesi nedeniyle şirket sermayesi 15.000.000,00.-(Onbeşmilyon) TL’ye çıkartılmıştır. Sermaye dağılımı ise  % 90 hisseyle Şeker-İş Sendikası,  % 10 hisseyle Şeker-İş Sigorta Ltd. Şti. şeklinde olmuştur.     

 Şirketimizin inşaat serüveni ise şu şekilde olmuştur.

Tapusu Sendikamıza kayıtlı olan 123 Ada 6 parsel üzerine ilk 2 blok (1000 li blok) 1999 yılında sendikamız tarafından yapılarak işletmesi şirketimiz tarafından kiralanmıştır, sonraki 5 blok ise şirketimiz tarafından inşaatı yapılmış olup ilk olarak 2000’li blok 2001 yılında, 3000’lü blok 2002 yılında, 7000’li blok 2003 yılında ve aynı yıl sonunda 4000’li blok, son olarak ise 5000’li blok 2005 yılında yapılarak toplamda 7 blok şeklinde inşaa edilmiştir. İnşaat işlemlerinin ardından hemen sonra gerekli prosüdürler ve hazırlıklar yapıldıktan sonra Turizm Bakanlığından 4 Yıldızlı Turizm İşletmesi Belgesi de alınarak, 344 Standard,    4 Engelli, 34 Aile, 9 Suit oda olmak üzere toplam 391 oda 850 Yatak kapasiteyle faaliyete başlamıştır.

Grand Şeker Otel işletmemiz faaliyete geçmesinin üzerinden geçen sürelerde gerek Turizm İşletmeleri gerekse yeni çıkan yönetmelik ve kanunlar çerçevesinde yapılması gereken yenilikler ve yönetmeliklere uygunluk açısından zaman zaman büyük tadilatlar (Mutfak, Restoran, Bahçe rekrasyonu, Bulaşıkhane, Su deposu, Ofisler, Bloklar arası bağlantı yolu, Kaydırak havuzu, Amfitiyatro, Futbol sahası, Sahil yeni bina, Tenis ve Basketbol sahası, Sel sonrası Bahçe duvarlarının yeniden yapılması, havuz kenarlarının kaymaz seramik yapılması, tüm bloklara yangın tesisat işlemleri, spring sistemi, yangın makine dairesi yapımı, çocuk yüzme havuzu tadilat işi, personel yemekhanesi, malzeme depoları, alacart restoran, jeneratör odası, trafo odası) yapılmıştır.

Bu süreçten sonra ise 2015 yılına gelindiğinde ilk yapılan blokların odaları ve malzemelerin yıpranmış olması nedeniyle otelimizin ve işletmemiz geleceği için belli bir süreçte komple yenileme faaliyeti başlatmıştır.

2016 yılı Ocak ve Şubat aylarında 1000’li blok 79 Oda içi komple yıkımı ve yeniden yapılması, Loby’ nin yeni görünümü ile yapılması,

2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında 2000’li blok 59 Oda içi komple yıkımı oda genişletme ve yeniden yapılması, Restoran klima işleri, 2000-3000 blok sıcak su yenilenmesi,

2018 yılı Ocak ve Şubat aylarında yönetmelik gereği Relax Havuz komple tadilatı ve zemin yükseltme işi, ve Jenaratör ve Trafo binalarının kendi arsamız sınırları içine alınması ve taşınması işi 1000 ve 4000’li blok sıcak su gün ısısı işleri, Çocuk havuzlarının tesisatını ayrılması işi

Ayrıca 2018 yılında personel lojmanı veya ileri dönük otel inşaatı yapımı düşüncesi ile şirketimize Çolaklı Mahallesi 130 Ada 3 Parselde 3.403,20 metrekare arsa alınmıştır.

2019 yılı Ocak ve Şubat aylarında 3000-4000 Blok komple oda kapılarının yenileme, Eylül-Aralık aylarında 4000-5000’li blok güneş enerjisi ve kazkat sistemi ilave işleri, 3000-4000 blok merkezi klima sistemi yapılması,

2019 yılı Ocak ve Şubat aylarında 3000’li blok 55 Oda ve diğer bloklarda 19 oda içi komple yıkımı ve yeniden yapılması, Sahil bar yenilenmesi işi, 4000’li blok zemin fayans ve laminat işleri, 7000’li blok ek klima işi, Ana restoran aliminyum doğrama ve duvar işi, 1000’li ve 7000’li bloklar koridor kapıları ve sahil çatı izalasyon işi, 1000-3000-7000’li blok tadilat işleri toplantı salonu tadilatı işi, 5000’li blok koridor halı ve parke alımı,

2020 yılı Ocak ve Şubat aylarında 5000’li blok 100 oda içi komple yıkımı oda yeniden yapılması, tüm blokların dış cephe boyası işi, ana  restoran komple tavan yükseltme, çatı yapılması işleri,

5000’li blok Vrv klima sistemi yapılması işleri, Osmanlı Restoran aliminyum doğrama işi, Ana restoran zemin yükseltme ve 5000 li blok 20 balkon büyütme işi, 1000’li blok ofislerinin aliminyum doğrama işi, Ofis duvar kağıtları, halı , logo, mangal alanı, granit işleri, restoran avize işleri yapılmıştır.

Yapılan bu büyük tadilat tamirat ve yatırımlardan sonra kalitesi ve verdiği hizmetlerden dolayı otelimiz için 5.Yıldız almanın önemi artmış olup 03.03.2021 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığına 5 yıldıza geçmek için sınıflandırma talebi için başvuruda bulunulmuştur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından otelimizde 03.Mayıs.2021 tarihinde yapılan inceleme ve sınıflandırma denetiminde kurumumuz, gerekli olan puanlamanın üstünde bir puan alarak 5.Yıldız almaya hak kazanmıştır. Ancak Bakanlık tarafından fiziki uygunluk kapsamında servis asansörü yapılması gerekli görülmüş işletmemize en kısa zamanda, 2000-3000 ve 4000’li bloklara olmak üzere dışarıdan servis asansörü yapılması işlemi ivedilikle tamamlanmış 09.06.2021 tarihinde 5.Yıldızlı Turizm İşletme Belgesini almıştır.

Şirketimiz Vakfımızın teşebbüsü olan Şeker-İş Sigorta Ltd.Şti.’ ne ve büyük ortağı Şeker-İş Sendikasına gelir kaynağı olmasını hedeflediğimiz Grand Şeker Hotel işletmemiz aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere kazançlarını ortaklarına hisseleri oranında aktarmaya devam etmektedir.

ANADOLU ŞEKER TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.'NİN         ŞİRKET ORTAKLARINA DAĞITIMI YAPILAN KARLARIN LİSTESİ

KAR DAĞITIM TABLOSU

HESABA AKTARILDIĞI TARİH

KARIN AİT OLDUĞU YILLAR

DAĞITILAN KAR

ŞEKER-İŞ SENDİKASI %85 HİSSELİ ORTAK

ŞEKER-İŞ SİGORTA %15 HİSSELİ ORTAK

Tem.09

GEÇMİŞ YIL KARLARI (2002-2007)

1.260.671,91 TL

1.071.571,12 TL

189.100,79 TL

May.10

2008 YILI KARI

448.964,96 TL

381.620,22 TL

67.344,74 TL

17.Mar.11

2009 YILI KARI

654.375,00 TL

541.875,00 TL

112.500,00 TL

13.Nis.12

2009 YILI KARI KALAN

837.479,34 TL

693.500,08 TL

143.979,26 TL

28.12.2012

2010 YILI KARI SENDİKA PAYI

458.062,50 TL

0

78.750,00 TL

28.12.2012

2011 YILI KARI SİGORTA AVANS

881.640,90 TL

0

150.000,00 TL

18.04.2014

2010 YIL KARI SENDİKA

 

379.312,50 TL

 

18.04.2014

2011 YILI KARI

 

730.069,40 TL

1.571,50 TL

30.12.2014

2012 YILI KARI

341.833,98 TL

283.065,96 TL

58.768,02 TL

30.12.2014

2013 YILI KARI

355.255,66 TL

294.180,19 TL

61.075,47 TL

13.07.2015

2014 YILI KARININ SİGORTA PAYI

312.127,19 TL

0,00 TL

312.127,19 TL

29.12.2016

2015 YILI KARININ SİGORTA PAYI

217.391,29 TL

0,00 TL

217.391,29 TL

07-11.08.2018

2014-2015 KARI SENDİKA PAYI

2.550.514,02 TL

2.550.514,02 TL

28.12.2018

2018 YILI KARININ SİGORTA PAYI

766.680,59 TL

0,00 TL

766.680,59 TL

06.02.2019

2018 YILI KARININ SİGORTA PAYI

273.938,87 TL

0,00 TL

273.938,87 TL

01.08.2019

ÇANKAYA VD.STOPAJ İADESİ

747.730,95 TL

747.730,95 TL

10.10.2019

2018 YILI KARI SENDİKA

640.000,00 TL

640.000,00 TL

06.12.2019

2018 YILI KARI SENDİKA

1.906.843,62 TL

1.906.843,62 TL

12.12.2019

2018 YILI KARI SENDİKA

320.000,00 TL

320.000,00 TL

23.12.2019

2019 YILI KARI SİGORTA AVANS 

649.908,07 TL

0,00 TL

649.908,07 TL

23.12.2019

2018 YILI KARI SENDİKA PAYI

3.030.000,00 TL

3.030.000,00 TL

30.12.2020

2019 YILI KARI SİGORTA PAYI

403.447,42 TL

00 TL

403.447,42 TL

26.03.2021

2019 YILI KARI SENDİKA PAYI

2.391.500,00 TL

2.391.500,00 TL

TOPLAM

19.448.366,27 TL

15.961.786,06 TL

3.486.583,21 TL

Toplamda ise Sendikamız hesaplarına 15.961.786,06.- TL, Şeker-iş Sigorta Ltd.Şti.’miz hesaplarına ise 3.486.583,21.- TL kar payı aktararak Otel işletmemizin Sigorta Şirketi aracılığıyla Vakfımıza ve Sendikamıza  gelir kaynağı olduğunu her geçen sene daha da göstermiş olup, ilerisi için daha büyük hedefler ele alınmaktadır.                                

           

HEDEFLERİMİZ

Vakfımız faaliyet alanlarını her geçen gün genişletmeye devam etmekte, üyelerimizin en iyi hizmete layık olduğu düşüncesiyle, hizmet sahalarını geliştirilmeye çalışmaktadır.

Sigorta Şirketimiz ve Sendikamız aracılığıyla kurulan Anadolu Şeker Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti.miz, Antalya Çolaklı’da bulunan 5 yıldızlı otelimiz işletmesini üstlenmiş ve her geçen yıl kapasitesini ve kalitesini daha da büyüterek Turizm sektöründe önemli bir yer edinmiş, faaliyete geçtiği ilk yıldan itibaren büyük gelişmeler sağlayarak iyi bir gelir kaynağı haline gelmiştir. İleriki yıllarda daha da büyüyerek hizmetine devam edecektir. 

Ayrıca şirketlerimizin faaliyetleri sayesinde Vakfımız ve Sendikamız büyük bir gelir kaynağına kavuşmuştur. Aynı zamanda Grand Şeker Otel tesisimiz Vakıf üyelerimiz ve Şeker-iş mensupları için büyük bir tatil sitesi durumuna gelmiş gün geçtikçe daha da kaliteli hizmet sunmaya devam edecektir. 

Sigorta Şirketimiz Vakfımız üyelerinin ve Şeker-iş mensuplarımıza tüm sigorta dalları konusunda hizmetlerini sürdürmektedir.

Vakfımız, ilerleyen yıllarda mal varlığını istenilen ölçüde arttırabildiği takdirde vakıf üyelerine yapılan yardım miktarlarını büyük ölçüde arttıracak, tüm üyelerimizi kapsayan ferdi kaza sigortası yaptırılmaya devam edilecek ve bunun yanı sıra üyelerimizin üniversiteyi kazanarak kayıt yaptıran çocuklarına karşılıksız burs yardımı yapmayı devam ettirerek bu hizmetini daha da genişletecektir.

            Bütün bu düşüncelerimizin gerçekleşmesi için, maddi yönden kuvvetli olmamız gerektirmektedir. Bu amaçla, bir yandan üyelerimize ucuz ve kaliteli hizmet sunarken diğer yandan vakfımıza gelir sağlayacak teşebbüslere devam edilecektir.Sayaç: 4928