TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve Genel Başkanımız İsa Gök Endonezya'nın Bali Adası'nda toplanan L20 toplantısına katıldı.

L20 toplantısı, dünyanın en büyük 20 ekonomisine sahip ülkelerde faaliyet gösteren sendika liderlerin katıldığı toplantıdır.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY ve ŞEKER-İŞ Genel Başkanı İsa GÖK Endonezya'nın Bali Adası'nda toplanan L20 toplantısına katıldı.
 

Toplantıda Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan kriz ve çalışanlar üzerindeki etkileri, karbonsuzlaştırma, adil dönüşüm, iklim değişikliği, yüksek enflasyon, ekonomide durgunluk, güvencesiz çalıştırma, işsizlik, yoksulluk, gelir adaletsizliği, toplu pazarlık ve örgütlenme özgürlüğü, çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve insan onuruna yakışır iş gibi çalışma hayatını ilgilendiren temel konular görüşüldü.

L20 bildirisi, G20 Liderler Zirvesi'ne sunuldu

En büyük 20 ekonominin sendika liderlerinin bir araya geldiği L20 toplantısında hazırlanan ve işçi hareketinin yerine getirilmesini istediği talepleri içeren "İyileşme ve Esneklik İçin Yeni Bir Toplumsal Sözleşme" başlıklı L20 bildirisi, G20 Liderler Zirvesi'ne sunuldu.


Bildiride, salgının dünyanın belli yerlerinde devam ettiği, küresel ekonomiyi istikrarsızlaştırdığı, enerji ve gıda fiyatlarının arttığı, yıllardır verilen çabaların boşa çıktığı ve küresel açlık riskinin yeniden güçlendiği ifade edildi. Gelişmekte olan ülkelerin borçlarının ödenemediği, faiz artışlarının sıkıntıları arttırdığı, özellikle kayıt dışında çalışanların, gençler, göçmenler ve kadınlar gibi kolay zarar görebilen kesimlerin büyük gelir kayıplarına uğradığı belirtildi.

1 milyar kayıt dışı işin kayıt altına alınması

2030 yılına kadar 575 milyon yeni ve insan onuruna yakışır kaliteli işler yaratılması, toplam küresel kayıt dışı ekonominin yarısını temsil eden en az 1 milyar kayıt dışı işin kayıt altına alınması gerektiğine dikkat çekildi. G20'nin daha önceki zirvelerde çalışma hayatı ile ilgili taahhütlerinin yerine getirilmesi talep edildi.

   Sayaç: 532