TÜRKİYE GIDA VE ŞEKER SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL KURUL İLANI

GENEL KURUL İLANI
TÜRKİYE GIDA VE ŞEKER SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI
(ŞEKER-İŞ)

Sendikamızın 22. Olağan Genel Kurulu 27-28 Ağustos 2021 tarihlerinde saat 09:00’da Esenboğa Havaalanı Yolu 27. Km Akyurt/ANKARA adresindeki Büyük Anadolu Hotel’de aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Anılan gün ve saatte gerekli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı aynı yer ve saatte aynı gündemle 3 – 4 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacaktır. Duyurulur.

GÜNDEM
1 –    Yoklama ve Açılış
2 –    Genel Başkan’ın Açılış Konuşması
3 –    Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi
4 –    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
5 –    Konukların Konuşması
6 –    Komisyonların Seçimi
a)    Tüzük Tadil Komisyonu
b)    Tahmini Bütçe Komisyonu 
c)    Hesap Tetkik Komisyonu
d)    Mevzuat ve Dilek Komisyonu
7 –    Sendika Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporları ile Yeminli Mali Müşavir Raporlarının Müzakeresi
8 –    Komisyon Raporlarının Müzakeresi
9 –    Sendika Yönetim ve Denetleme Kurullarının İbrası
10 –    Seçimler
    - Yönetim Kurulu
        a) Genel Başkan
        b) Genel Sekreter
        c) Genel Mali Sekreter
        d) Genel Eğitim Sekreteri
        e) Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
    - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
    - Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri
    - Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri
    - Üst Kurul Delegeleri
11 -    Kapanış

Adres : Büyük Anadolu Hotel Esenboğa Havaalanı Yolu 27. Km Akyurt/ANKARA
 
22. Olağan Genel Kurul Gündemi ve Tasdikli Delege Listesi web sitemizde ve sendikamızın ilan panosunda 20.08.2021 tarih 08:00 saati itibari ile yayınlanmış, 20-21-22 Ağustos 2021 tarihlerinde (3 gün)  süre ile yayında kalmış olup,  22.08.2021 tarih 17:30 saati itibari ile kaldırılmıştır.Sayaç: 655
Side Otel Türkei Antalya Hotel, Side Hotel, All Inclusive Hotel A unique paradise in Antalya Side ... An unforgettable holiday awaits you with friendly staff, great food, comfortable rooms and bathrooms, fun big pools, Side's unique beach and sand ... Türkei Antalya Hotel