TÜRKİYE GIDA VE ŞEKER SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL KURUL İLANI

GENEL KURUL İLANI
TÜRKİYE GIDA VE ŞEKER SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI
(ŞEKER-İŞ)

Sendikamızın 22. Olağan Genel Kurulu 27-28 Ağustos 2021 tarihlerinde saat 09:00’da Esenboğa Havaalanı Yolu 27. Km Akyurt/ANKARA adresindeki Büyük Anadolu Hotel’de aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Anılan gün ve saatte gerekli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı aynı yer ve saatte aynı gündemle 3 – 4 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacaktır. Duyurulur.

GÜNDEM
1 –    Yoklama ve Açılış
2 –    Genel Başkan’ın Açılış Konuşması
3 –    Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi
4 –    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
5 –    Konukların Konuşması
6 –    Komisyonların Seçimi
a)    Tüzük Tadil Komisyonu
b)    Tahmini Bütçe Komisyonu 
c)    Hesap Tetkik Komisyonu
d)    Mevzuat ve Dilek Komisyonu
7 –    Sendika Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporları ile Yeminli Mali Müşavir Raporlarının Müzakeresi
8 –    Komisyon Raporlarının Müzakeresi
9 –    Sendika Yönetim ve Denetleme Kurullarının İbrası
10 –    Seçimler
    - Yönetim Kurulu
        a) Genel Başkan
        b) Genel Sekreter
        c) Genel Mali Sekreter
        d) Genel Eğitim Sekreteri
        e) Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
    - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
    - Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri
    - Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri
    - Üst Kurul Delegeleri
11 -    Kapanış

Adres : Büyük Anadolu Hotel Esenboğa Havaalanı Yolu 27. Km Akyurt/ANKARA
 
22. Olağan Genel Kurul Gündemi ve Tasdikli Delege Listesi web sitemizde ve sendikamızın ilan panosunda 20.08.2021 tarih 08:00 saati itibari ile yayınlanmış, 20-21-22 Ağustos 2021 tarihlerinde (3 gün)  süre ile yayında kalmış olup,  22.08.2021 tarih 17:30 saati itibari ile kaldırılmıştır.Sayaç: 1821