TÜRKİYE GIDA VE ŞEKER SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI (ŞEKER-İŞ) GENEL BAŞKANI İSA GÖK’ÜN 2023 YILI YENİ YIL MESAJI

TÜRKİYE GIDA VE ŞEKER SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI (ŞEKER-İŞ) GENEL BAŞKANI İSA GÖK’ÜN 2023 YILI YENİ YIL MESAJI

Her yeni yıl bir başlangıç, bir umuttur. Üzüntü ve sevinçlerin geride bırakılarak, yeni umutlar, beklentiler ve yeni mücadele ruhuyla 2023 yılına girecek olmanın ayrı bir heyecanını yaşarken, 1963 yılında kurulan ve 60. Yılını kutlayacak olan Şeker-İş Sendikası için bu yıl, onurlu, şanlı ve şerefli bir duruşu ifade etmektedir. Sefayı değil, cefayı paylaşmak için bir arada olduğumuz Cumhuriyetimizin 100. Yılı ile denk düşen bu övünç tablosu ile ne kadar iftihar etsek azdır.  Bizler şüphesiz;

Yüreklerimizi,

Sevdamızı,

Heyecanımızı,

Coşkumuzu,

Acılarımızı ve sevinçlerimizi

Bir potada kaynatıp,

Tek bir yürekle, sevda ve gönül birliğini diri tutarak yeni destanlar yazmak üzere sorumluluklarımızı ötelemeden yolumuza devam etmenin bilinci ve gayreti içerisindeyiz.

2023 yılının ülkemiz için kolay bir yıl olmayacağı açıktır. Bugün ülkemizi de önemli derecede etki alanına alan belki de son yılların en büyük küresel ekonomik sıkıntısı ile karşı karşıya bulunmaktayız. Zorlu ve çetrefilli bir dönemden geçerken ağrılarımıza ve sancılarımıza rağmen hayallerimizi, umutlarımızı diri tutmak için daha fazla çalışmak ve çaba sarf etmek zorunda olduğumuzun da idraki içerisindeyiz. Her ne kadar sandalı fırtınalı denizden kurtaracak olanın dümendeki kişinin mahareti olduğu bilinse de o gemi içerisindeki tayfanın gücü de yabana atılmamalıdır. Tek kişinin kürek çekip gerisinin yattığı değil, herkesin kürek çektiği bir anlayışın hakim olması gerektiği de hatırlardan çıkarılmamalıdır.

Bu manada fırtınalı havayla mücadeleden kaçarak gemisini terk edenler ve denize atlayarak limana yetişeceğini sananlar hatanın büyüğünü yaparlar. Halbu ki en sığınılacak liman, içinde yaşattığın ve seni sen yapan limandır.

Temennimiz; toplumsal barometreler dikkate alınarak ağır sorunların daha da ağırlaşmadan ve bitkisel hayata girilmeden alınacak tedbirlerle toplumsal öfke ve tepkilerin bir an önce giderilmesidir. Geçmişte olduğu gibi geleceğin inşasında bu konuda hepimize ayrı ayrı görevler düşmektedir.

Başta devletimizin, siyaset kurumunun, özel teşebbüsün ve sivil toplum kuruluşlarının kronik ve acil sorunlara karşı asgari müştereklerde buluşarak ortak bir çaba çerçevesinde kılavuzluk görevini üstlenmeleri gerekmektedir. Bu manada cesaret, idrak ve girişimcilik ruhunu 60 yıldır genlerinde taşıyan Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası’nın, üzerine düşen her türlü sorumluluk ve görev bilinci ile hareket edeceğinden asla şüphe duyulmamalıdır.

Bugün çalışma hayatının kronik sorunları arasında belki de en başı tutan iş kazaları konusunda halen daha gereken tedbirlerin alınamamış olması üzüntü vericidir. İşkollarında çalışanların hayatlarını kaybetmeden ya da sakatlanmadan insan onuruna yaraşır biçimde çalışabilecekleri bir çalışma hayatı omurgasının bedene oturtulması ve bedenin de o omurgaya uyum sağlaması gerekmektedir. Özellikle 21. Yüzyıl Türkiyesi’ne yakışmayan, başta bir Anayasal hak olan sendikalılık ve bu nedenden dolayı işten atılmaların son bulduğu, emeğin alın teri kurumadan hakkının verildiği, kısaca artık bariyerlerin yıkıldığı bir 2023 yılını temenni ediyoruz.

Ayrıca, her platformda dile getirdiğimiz ve neredeyse kangrenleşen;

-Şeker Sanayinde verimlilik, iş sağlığı, çalışma barışı ve kısaca sürdürülebilir üretim açısından yıllarını Türkşeker’e vermiş deneyimli geçici işçilere kadro sorunu çözülerek artık yeni yılda konuşulmamalıdır.

-Suyun yatağını değiştirmek yerine, akışını değiştirmek verimlilik açısından daha doğru bir yol olacağından Stratejik Şeker Sektörüne stratejik boyut atlatacak, sektörün tüm bileşenlerinin ölçeklendirildiği yeni bir ‘Doğru Kullanma Kılavuzu’ oluşturulmalı.

-Türkiye açısından stratejik öneme sahip şeker sektöründe oluşturulacak yeni düzenleme ile bağımsız kurum otoritesi Düzenleyici ve Denetleyici yetkisiyle şeker piyasasındaki gelişmeleri açık ve şeffaf bilgi erişimiyle kamuoyuna duyurmalıdır. Bu doğrultuda bu görevi geçmişte üstlenen Şeker Kurumu’nun yeniden eski görevine iade edilmesi sektörün uzun vadede gelişimi açısından önemli bir adım ve karar olacaktır.

-Taşeronlaşmanın önüne geçilerek, çalışma barışı adına işine bağlı, sadakatli ve kalifiye eleman istihdamı sağlanmalıdır.

Bu vesileyle 2023 yılında ülkemiz, bölgemiz ve dünyada, terör ve çatışmaların son bulmasını, kan ve gözyaşının dinmesini ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor başta Gıda ve Şeker Sanayi emekçi kardeşlerimiz olmak üzere bütün emekçilerimizin ve vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum…
 

Saygılarımla;

İsa GÖK

Genel BaşkanSayaç: 652