Türkşeker’de 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Türkşeker’de 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Kamuda çalışan işçileri kapsayan çerçeve protokolün Türk-İş ile hükümet arasında akdedilmesinin ardından; Şeker-İş Sendikası, Türkşeker’e ait şeker fabrikalarındaki üyeleri için toplu iş sözleşmesini bağıtladı. 2021-2023 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 19 Ağustos 2021 tarihinde Türkşeker Genel Müdürlüğünde anlaşma tutanağının imzalanmasıyla sona erdi.

Protokolle zam oranları “ilk yıl birinci altı ay için yüzde 12; ikinci altı ay için yüzde 5+enflasyon farkı, ikinci yıl birinci altı ay için yüzde 5+enflasyon farkı ve ikinci yıl ikinci altı ay için yüzde 5+ enflasyon farkı” olarak belirlendi.

Türk-İş ile hükümet arasında imzalanan kamu çerçeve protokolü uyarınca; hizmet zammı maddesi ilave edilerek şeker-iş üyesi işçilerimize her tam hizmet yılı için brüt 7,00 TL/ay hizmet zammı verildi. 2020 yılında alınan teknisyen/tarım işçisi ve tekniker/depo işçilerine 31.08.2021 tarihindeki yevmiyelerine 2,00 TL iyileştirme yapılarak, ayrıca ücret zamları uygulanacak. Sürekli işçi kadrolarına alınanlar için; taban ücret seviyeleri yükseltilerek 01.01.2022 tarihinde yapılacak kadro ihdasıyla ilk grup terfi sınavında başarılı olanların terfileri sağlanacak. Sendikamız Şeker-İş üye olan işçilerimizin yıllık ücretli izinleri 1 gün artırılacak. Ayrıca diğer madde değişiklikleriyle de kamu şeker fabrikaları çalışanlarına önemli kazanımlar elde edildi.
29. dönem toplu iş sözleşmesinin camiamıza hayırlar getirmesini dileriz. 

  Sayaç: 4661