Faaliyetler

ÖLÜM VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI ÇALIŞMA RAPORU

 
         Ölüm ve Sosyal Yardımlaşma Vakfımız ilk olarak fon şeklinde oluşturulmuştur. Bu fonun kuruluş aşaması tam olarak tamamlanmadan fondan ziyade vakıf şeklinde örgütlenme düşüncesi gelişmiş ve vakıf kuruluşu için çalışmalar başlatılmış, hazırlanan vakıf senedi teşkilatımıza gönderilerek üyelerimizin bilgilendirilmesi sağlanmış ve üye kabul işlemleri derhal başlatılmıştır.
         Bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından 6 Mayıs 1996 tarih ve 22628 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ölüm ve Sosyal Yardımlaşma Vakfımızın kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.
         Vakfın Senedinde vakfın amacı “Mevcut üyelerimizi ve birinci derecede geçindirmekle yükümlü olduğu aile efradı ve yakınlarını tek çatı altında toplamak, maddi yardımda bulunmak ve geride kalanları sefalete mahkûm olmaktan kurtarmaktır” şeklinde belirlenmiştir.
         Vakıf kurucularımız, aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapmışlardır:
         Başkan                      :  Ömer ÇELİK
         Genel Sekreter           :  Fethi TEKİN
         Mali Sekreter             :  Alaaddin AKTAŞ
         Yönetim Krl. Üyesi      :  Erdoğan PEHLİVANOĞLU
         Yönetim Krl. Üyesi      :  Vahap POLAT
         Yönetim Krl. Üyesi      :  Selahattin İNCE
         Vakfın 1. Olağan (Kuruluş) Genel Kurulu 23 Kasım 1996 tarihinde, üye sayısına göre hesaplanarak seçimle tespit edilen şube temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
         Ölüm ve Sosyal Yardımlaşma Vakfımızın 2. Olağan Genel Kurulu 20 Mart 1999 tarihinde, 3.Olağan Genel Kurul 23 Mart 2002 tarihinde, 4.Olağan Genel Kurul 12 Mart 2005 tarihinde, 5.Olağan Genel Kurul       18 Mart 2008 tarihinde, 6.Olağan Genel Kurulumuz ise 19 Mart 2011 tarihinde, 7.Olağan Genel Kurulumuz ise 14 Mart 2014 tarihinde  ve 8.Olağan Genel Kurulumuz ise 22 Mart 2017 tarihinde yine aynı şekilde seçilen temsilcilerinin katılımıyla yapılmış, bu Genel Kurul’ da vakıf organları aşağıdaki şekilde teşekkül etmiştir.
 
YÖNETİM KURULU                            DENETİM KURULU ÜYELERİ
İsa GÖK                                              Kenan PIYNAR
Fevzi ŞENGÜL                                     Orhan SALTIK     
İlhan ÖZYURT                                     Sinan TÜRE
Murat TAŞLIYURT                                 
Yüksel İLASLAN                                    
İsmail KARADAYI
Murat KARAMOÇU
                               
                
VAKIF ÜYELERİNE YAPILAN YARDIMLAR
 
Vakfımız, kuruluşundan bu yana kadar vakıf senedinde yazılı hususlar ilkesinde hareket ederek yan kuruluşlarıyla vakıf üyelerine hem ucuz, hem de kaliteli hizmet sunmayı hedef alırken, aynı zamanda mağdur duruma düşen tabii afetlere uğrayan üyelerimize ve üyelerimizin vefatları halinde ailelerine bir nevi katkı amacıyla yardımlarda bulunulmuştur.
Vakfımız tarafından vakıf üyelerimizin üniversiteyi kazanan ve kayıt yaptıran çocuklarına karşılıksız burs yardımı ilk olarak 2002-2003 Eğitim dönemi başlamış ve o günden bugüne kadar devam etmekte olan bu uygulamada 5.350 üye çocuğumuza toplam 712.765,00 TL Burs yardımı yapılmıştır.
Emekli olan üyelerimize üyelikten ayrıldıkları taktirde ödenen Katı uygulaması neticesinde 2017 Yılı Ocak ayına  kadar 5.300 üyemize toplam 5.610.566,99 TL ödeme yapılmıştır.
Vakfımız tarafından Vefat eden ve deprem, sel gibi tabi afetlere uğrayan vakıf üyelerimize, en son ise 2012 Yılında Erciş Depreminde mağdur durumda kalan, evi hasar gören 147  vakıf üyemize vakfımızın mali yapısının elverdiği şekilde Toplam 29.400,00 TL Yardım yapılmış, bir nebze olsun Erciş’teki vakıf üyelerimizin yaraları sarılmaya çalışılmıştır. Bu yardımla  beraber vakıf kuruluşumuzdan bugüne kadar toplam 579 üyemize ve ailelerine 243.159,72- TL yardım yapılmıştır.
Ölüm ve Sosyal Yardımlaşma Vakfımız fiilen çalışan tüm üyelerimize ve emekli olup aktif vakıf üyeliğini devam ettiren üyelerimiz için 2005 yılında başlatmış olduğu en son ise 20.10.2016 - 20.10.2017 tarihlerini kapsayan 20.000,00.-(Yirmibin) TL,  Teminatlı Ferdi Kaza Sigortası tekrar yenileyerek üyelerimiz başına gelebilecek kaza sonucunda,  sürekli sakatlık ve vefatları halinde yaralarını saracak bir katkıda bulunmayı amaçlamış olup, yenilenen poliçeleri Sendika şubelerine göndererek vakıf üyelerimize ulaşmaları sağlanmıştır. 
Vakıfımız 2005 yılında başlatmış olduğu Ferdi Kaza Sigortasına 2005-2017 Yıllarında toplam 300.773,00 TL ödemiştir. Bunun karşılığında vefat eden ve iş kazası geçiren 17 üyemiz ve ailelerine sigorta şirketinden toplam 199.900,00 TL tazminat alınarak ödeme yapılmıştır.
  
 
Vakfımız kuruluşundan bu yana yardımlarını sürdürmüş olup, yapılan yardımlar aşağıdaki çizelgede yıllar itibariyle gösterilmiştir.
 
YILLAR YARDIMDAN
YARARLANAN
KİŞİ SAYISI
TOPLAM YARDIM
MİKTARI (TL)
1997 Yılı İçerisinde 54 2.565,00.-TL
1998 Yılı İçerisinde 26 2.190,50.-TL
1999 Yılı İçerisinde 47 7.470,00.-TL
2000 Yılı İçerisinde 36 4.300,00.-TL
2001 Yılı İçerisinde 36 6.850,00.-TL
2002 Yılı İçerisinde 31 13.893,00.-TL
2002-2003 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (öğrenciye) 486 48.600,00.-TL
2003 Yılı İçerisinde 20 4.500,00.-TL
2003-2004 Eğitim Öğretim Dön. Burs Yardımı (öğrenciye) 426 42.600,00.-TL
2004 Yılı İçerisinde 28 5.400,00.-TL
2004-2005 Eğitim Dönemi  Burs Yardımı (öğrenciye) 445 55.625,00.-TL
2005 Yılı İçerisinde 17 10.898,21.-TL
2005 Yılı İçerisinde Ferdi Kaza Tüm Üyelere 47.080,00.-TL
2005 Yılı İçerisinde Emekli Olan Vakıf Üyelerine Ödeme 315 118.796,20.-TL
2005-2006 Eğitim Dönemi  Burs Yardımı (öğrenciye) 442 55.250,00.-TL
2006 Yılı İçerisinde Ferdi Kaza
07.09.2006 - 07.09.2007
Tüm Üyelere 39.568,00.-TL
2006 Yılı İçerisinde Vefat vs. 15 11.709,65.-TL
2006 Yılı İçerisinde Emekli Olan Vakıf Üyelerine Ödeme 614 476.242,91.-TL
2006-2007 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (Öğrenciye) 411    
53.430,00.-TL
 
2007 Yılı İçerisinde Emekli Olan Vakıf Üyelerine Ödeme 89 68.303,62.-TL
2007 Yılı İçerisinde Vefat vs. 20 18.225,86.-TL
2008 Yılı İçerisinde Vefat vs. 25 20.414,66.-TL
2008 Yılında Emekli üye Ödemeleri  (geçmiş yıllarda emekli olan) 564 486.324,73.-TL
2007-2008 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (Öğrenciye) 395    
  51.350,00.-TL
 
2008 Yılı İçerisinde Ferdi Kaza
07.02.2008 - 07.02.2009
Tüm Üyelere 35.175,00.-TL
2009 Yılı İçerisinde Vefat vs. 20 17.202,44.-TL
2009 Yılında Emekli üye Ödemeleri  (31.12.2008 Tarihine Kadar Baş Vuranlar) 515 315.308,00.-TL
2008-2009 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (Öğrenciye) 516    
  72.240,00.-TL
 
2009 Yılı İçerisinde Ferdi Kaza
07.02.2009 - 07.02.2010
Tüm Üyelere    31.569,00.-TL
2010 Yılında Emekli üye Ödemeleri  (31.12.2009 Tarihine Kadar Başvuranlar) 426 326.964,97.-TL
2009-2010 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (Öğrenciye) 392    
  54.880,00.-TL
 
2010 Yılı İçerisinde Ferdi Kaza
07.02.2010 - 07.02.2011
Tüm Üyelere    28.513,00.-TL
2010 Yılı İçerisinde Vefat vs. 4     3.718,72.-TL
2011 Yılında Emekli üye Ödemeleri  (31.12.2010 Tarihine Kadar Başvuranlar) 458 405.260,06.-TL
2010-2011 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (Öğrenciye) 393     
  58.950,00.-TL
 
2011 Yılı İçerisinde Ferdi Kaza
07.02.2011 - 07.02.2012
Tüm Üyelere    26.417,00.-TL
2011 Yılı İçerisinde Vefat vs. 10     10.169,74 TL
2012 Yılında Emekli üye Ödemeleri  (31.12.2011 Tarihine Kadar Başvuranlar) 454 515.800,76.-TL
2011-2012 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (Öğrenciye) 375    
  56.250,00.-TL
 
2012 Yılı İçerisinde Ferdi Kaza
07.02.2012 - 07.02.2013
Tüm Üyelere    25.920,00.-TL
2012 Yılı İçerisinde Vefat ve Erciş Depreminde Zarar Gören 147 Vakıf üyesi 163     49.837,62 TL
2013 Yılında Emekli üye Ödemeleri  (31.12.2012 Tarihine Kadar Başvuranlar) 545 764.639,59.-TL
2012-2013 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (Öğrenciye) 347    
  52.050,00.-TL
 
2013 Yılı İçerisinde Ferdi Kaza
17.07.2013 - 17.07.2014
Tüm Üyelere    24.934,00.-TL
2013 Yılı İçerisinde Vefat Yrd. 9     15.622,02 TL
2014 Yılında Emekli üye Ödemeleri  (31.12.2013 Tarihine Kadar Başvuranlar) 376 493.297,46.-TL
2013-2014 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (Öğrenciye) 200    
  30.000,00.-TL
 
2014 Yılı İçerisinde Ferdi Kaza
17.07.2014 - 17.07.2015
Tüm Üyelere    16.800,00.-TL
2014 Yılı İçerisinde Vefat Yrd. 8     14.757,26 TL
2014 Yılında Emekli üye Ödemeleri  (31.12.2014 Tarihine Kadar Başvuranlar) 380 580.403,28.-TL
2014-2015 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (Öğrenciye) 198    
  29.700,00.-TL
 
2015 Yılı İçerisinde Ferdi Kaza
20.10.2015 - 20.10.2016
Tüm Üyelere    13.283,00.-TL
2015 Yılı İçerisinde Vefat Yrd. 9     20.564,44 TL
2015 Yılında Emekli üye Ödemeleri  (31.12.2015 Tarihine Kadar Başvuranlar) 291 502.767,16.-TL
2015-2016 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (Öğrenciye) 182    
  29.120,00.-TL
 
2016 Yılı İçerisinde Ferdi Kaza
20.10.2016 - 20.10.2017
Tüm Üyelere    11.514,00.-TL
2016 Yılı İçerisinde Vefat Yrd. 1     2.870,60 TL
2016 Yılında Emekli üye Ödemeleri  (31.12.2016 Tarihine Kadar Başvuranlar) 273 556.458,25.-TL
2016-2017 Eğitim Dönemi Burs Yardımı (Öğrenciye) 142    
  22.720,00.-TL
 
T O P L A M 11.229 6.867.264,71 TL

olmak üzere vakfımızın yardımlarından yararlanan üyelerimizin sayısı 2017 yılı Ocak ayı sonu itibariyle 11.229 üyemize yapılan yardım miktarı toplam 6.867.264,71-TL. ye ulaşmıştır.

VAKIF YAN KURULUŞLARI

 
1. ŞEKER-İŞ ÖLÜM VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI   İKTİSADİ İŞLETMESİ
 
20 Kasım 1997 tarihinde Vakıf bünyesinde 5.000,00.- (Beşbin) TL sermayeli Vakıf İktisadi İşletmesi kurulmuştur. İktisadi işletmemiz hem vakıf üyelerimize ucuz ve kaliteli hizmet sağlama anlayışı ile çalışmış hem de vakfımıza iyi bir gelir kaynağı  olduğunu her geçen gün artırdığı toplamda ise İktisadi İşletmemiz 759.281,26 TL Kâr tutarını Vakıf hesaplarına aktarmıştır.
İktisadi işletme bünyesindeki teşekküller şunlardır:
a)  Şeker-İş Ankara Misafirhanesi:
         Sendikamızın daha önce Genel Merkez olarak kullanılan ve Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan üç dairesi birleştirilerek misafirhane haline getirilmiş ve yönetimi vakfa devredilmiştir. Dairelerin onarım ve tefrişatının da tamamlanmasıyla, uzun süredir eksikliği hissedilen misafirhanemiz, 25 Mart 1996 tarihinden itibaren üyelerimize hizmet vermeye başlamıştır. İktisadi İşletmenin kurulmasıyla da bu misafirhanemizin işletmesi, İktisadi İşletmeye aktarılmıştır. Daha sonra aynı binada satın alınan bir dairenin de eklenmesiyle 45 yatak kapasiteli hale getirilmiştir.
Ancak bu misafirhanemiz üyelerimizin yoğun taleplerini karşılamakta yetersiz kalması üzerine Sendikamızca Sıhhiye Sağlık Sokak’ta 5 katlı yeni bir bina satın alınarak, misafirhane olarak düzenlenmek üzere tadilat çalışmaları başlatılmıştır.  Eski misafirhanemiz, 20 Ekim 1999 tarihinde Sağlık 1 Sok. No:27 Sıhhiye adresindeki yeni binamıza taşınarak 5 katlı 85 yatak kapasiteli yeni bir misafirhane olarak üyelerimizin hizmetine sunulmuştur. 1999 senesinden bugüne kadar üyelerimize hizmet eden  Misafirhanemiz arada yapılan tadilatlara rağmen eskimiş ve yıpranmış bunun üzerine  komple tadilat ihtiyacı duyulmuştur. Bunun üzerine  2012 yılında Sendikamız tarafından büyük bir değişiklik düşünülerek çalışmalara başlanmış ve komple eski kat şekli yıkılıp yeniden projesi çizilen misafirhanemiz her katta 6 adet İki kişilik ve 1 adet tek kişilik odalar halinde toplam 37 oda ve 70 yatak kapasitesi ile yapımına başlanmıştır, yapılan tadilat neticesinde üyelerimize yıldızlı otel lüksünde rahat ve ferah bir ortam içinde konaklayabilmeleri için odalarımız lcd tv, minibarlı, makyaj masası, valizlik, dolap ve komple yenilenen yatakları ile üyelerimizin aileleri ile birlikte lüks içinde huzurlu bir aile ortamında konaklayabilmelerini sağlamak amaçlanmış misafirhanemiz, lobisinden terasına kadar  çok kısa bir zaman zarfında yapılmış olarak tekrar hizmete açılmıştır. Misafirhanemiz İktisadi İşletmemiz aracılığıyla vakfımıza da gelir kaynağı olmayı hedeflenmiş ve bu konuda verilen emeklerin ne kadar haklı olduğu faaliyete tekrar girmesi ile görülmeye başlanmıştır.
b) Lokanta İşletmesi :
Sendikamızın giriş katı lokanta alarak hizmet vermesi amacıyla vakfımız tarafından kiralanarak tamirat ve teşrifat çalışmaları tamamlanmış,  23 Temmuz 1999 tarihinde açılışı yapılarak hizmete sunulmuştur.
1999 senesinden bugüne kadar faaliyet gösteren lokantamız arasıra yapılan tadilatlara rağmen eskimiş ve yıpranmış bunun üzerine  komple tadilat ihtiyacı duyulmuştur. Bu sebeple  2015 yılında Sendikamız tarafından büyük bir değişiklik düşünülerek çalışmalara başlanmış ve bir aylık kısa bir sürede lokantamız komple modern ve ferah bir şekilde tadilatı yapılarak tekrar hizmete sokulmuştur.
         Lokantamız ŞEKER ANADOLU MUTFAĞI adı altında, hem merkez personelimiz ile Ankara’ya gelen Şube Başkanlarımız ve üyelerimizin yemek ihtiyaçlarını gidermek, hemde halka  hizmet vermektedir. Açılışından bu yana temiz ve nezih ortamıyla dikkatleri kısa zamanda toplayan lokantamız, Böylece İktisadi işletmemiz aracılılığıyla vakfımıza gelir kaynağı da oluşturmaktır.

2.  ŞEKER – İŞ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. 
Vakfımız bünyesinde 19 Haziran 1998 tarihinde Anadolu Sigorta’ya bağlı A Acentesi olarak 500,00.-TL sermayeli Şeker-İş Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. kurulmuştur. Yatırımlardan dolayı Sermaye artırımına gidilerek sermayesi 1.230.000,00.-(Birmilyonikiyüzotuzbin) TL’ ye  çıkartılmıştır. Sermayenin % 85 hisse oranı Ölüm ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, %15 hisse oranla Şeker-İş Sendikası iştirakiyle faaliyet göstermektedir. 
Şeker-İş Sendikamızın ve tüm işletmelerdeki araçlarımızın trafik ve kasko poliçeleri yapılmış, bu poliçeler en düşük miktarlara mal edilmiş olup Sendikamız ve işletmelerimize de fayda sağlamıştır. 
Hizmet ağını her geçen gün genişleten şirketimiz; tüm üyelerimizin ve diğer şahıs ve şirketlerin Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Deprem Sigortası, Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası, Koltuk Sigortası, Özel Anadolu Ferdi Kaza Sigortası, Maksimum Kasko Sigortası, Anadolu Konut Paket Sigortası, All – Risk Sigortası, Nakliyat Sigortası, Elektronik Eşya Sigortası, Anadolu İşyeri Paket Sigortası, Turistik Tesis Sigortası, Vize Sigortası gibi pek çok alanda faaliyet göstermektedir.
 
Doğaldır ki tabi ki insan hayatı ve sağlığı, maddi varlıktan daha önemlidir. Ama buna paralel geleceğimizin de güven altında olması gerekir. İşte sigorta şirketimiz, deprem, risk ve kaza gibi sigorta hizmetleri ile üyelerimize bu güvenceleri sağlamaktadır.
Şirketimizin bu hizmetlerinden yararlanmak isteyen üyelerimizin, şubelerimizdeki veya Genel Merkezimizdeki özel sigorta birimlerimizden birine ulaşmaları yeterlidir. Bu işlemlerden sonra doğabilecek herhangi bir hasar durumunda Acentemiz çalışanları, hasarı takip edip üyelerimizi bilgilendirmekte ve tüm işlemler bizzat acentemiz tarafından toplamda ise Şeker-İş Vakfımız hs.na 955.999,87 TL, Sendikamız hs.na ise 168.705,86.-TL aktararak yıllardır Turizm işletmemiz aracılığıyla Vakfımız ve Sendikamız için önemli bir gelir kaynağı olduğunu göstermiş olup, ilerisi için daha büyük hedefler ele  alınmaktadır. 
                                                                        

3. ANADOLU ŞEKER TURİZM İNŞAAT, SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Grand Şeker Hotel Şubesi)

 
Şeker-İş Sendikası ve Vakfımızın teşebbüsü olan Şeker-İş Sigorta Aracılık hizmetleri Ltd. Şti. birlikte 5.000,00.- TL sermaye ile Anadolu Şeker Turizm İnşaat, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ünvanı altında bir şirket kurmuşlardır. Şirket, % 85 hisseyle Şeker-İş Sendikası,  % 15 hisseyle Şeker-İş Sigorta Ltd. Şti.’nin iştirakiyle kurulmuştur.  Daha sonra yatırımların büyümesi nedeniyle sermaye artırımı yapılarak sermayesi 10.000.000,00.- (Onmilyon) TL,’ye çıkartılmıştır.      
 Tapusu Sendikamıza kayıtlı olan 123 Ada 6 parsel üzerine ilk 2 blok sendikamız tarafından, sonraki 5 blok ise şirketimiz tarafından 7 Blok şeklinde inşa edilmiş, İnşaat işlemleri bittikten hemen sonra Turizm Bakanlığından Turizm İşletmesi Belgesi de alınarak, 344 Standard,    4 Bedensel, 34 Aile, 9 Suit oda olmak üzere toplam 391 oda 850 Yatak kapasiteyle faaliyet göstermektedir.
Şirketimiz tarafından işletilen Grand Şeker Otel Vakıf Üyesi ve Şeker-İş Mensup aileleri için kendi tesislerinde dinleneceği, her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağı lüks bir tatil imkânı sağlayan 4 yıldızlı Otelimiz, açılışından bu yana çok sayıda Şeker-İş üye ve ailesine hizmet vermiş, ayrıca konaklama ücretlerini de piyasa değerinin altında tutarak taksit ile ödeme kolaylığı sağlayarak ucuz ve kaliteli hizmet vermektedir. Şirketimiz Vakfımızın teşebbüsü olan %15 hisse oranı ile Şeker-İş Sigorta Ltd.Şti.’ ne ve büyük ortağı %85 hisse oranı ile Şeker-İş Sendikasına büyük bir gelir kaynağı olmasını hedeflediğimiz Grand Şeker Hotel işletmemiz aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere kazançlarını ortaklarına hisseleri oranında aktarmaya devam etmektedir.
Toplamda ise Sendikamız  hesaplarına 4.375.194,47 TL, Şeker-iş Sigorta Ltd. Şti.’miz  hesaplarına  ise 1.392.608,26 TL kâr payı aktararak Otel işletmemizin Sigorta Şirketi aracılığıyla Vakfımıza ve Sendikamıza  gelir kaynağı olduğunu her geçen sene daha da göstermiş olup, ilerisi için daha büyük hedefler ele alınmaktadır.           
                             
HEDEFLERİMİZ
 
Vakfımız faaliyet alanlarını her geçen gün genişletmeye devam etmekte, üyelerimizin en iyi hizmete layık olduğu düşüncesiyle, hizmet sahalarını geliştirilmeye çalışmaktadır.
Sigorta Şirketimiz ve Sendikamız aracılığıyla kurulan Anadolu Şeker Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti.miz, Antalya Çolaklı’da bulunan 4 yıldızlı otelimiz işletmesini üstlenmiş ve her geçen yıl kapasitesini ve kalitesini daha da büyüterek Turizm sektöründe önemli bir yer edinmiş, faaliyete geçtiği ilk yıldan itibaren büyük gelişmeler sağlayarak iyi bir gelir kaynağı haline gelmiştir. İleriki yıllarda daha da büyüyerek hizmetine devam edecektir. 
Ayrıca şirketlerimizin faaliyetleri sayesinde Vakfımız ve Sendikamız büyük bir gelir kaynağına kavuşmuştur. Aynı zamanda Grand Şeker Otel tesisimiz Vakıf üyelerimiz ve Şeker-iş mensupları için büyük bir tatil sitesi durumuna gelmiş gün geçtikçe daha da kaliteli hizmet sunmaya devam edecektir. 
Sigorta Şirketimiz Vakfımız üyelerinin ve Şeker-iş mensuplarımıza tüm sigorta dalları konusunda hizmetlerini sürdürmektedir.
Vakfımız, ilerleyen yıllarda mal varlığını istenilen ölçüde arttırabildiği takdirde vakıf üyelerine yapılan yardım miktarlarını büyük ölçüde arttıracak, tüm üyelerimizi kapsayan ferdi kaza sigortası yaptırılmaya devam edilecek ve bunun yanı sıra üyelerimizin üniversiteyi kazanarak kayıt yaptıran çocuklarına karşılıksız burs yardımı yapmayı devam ettirerek bu hizmetini daha da genişletecektir.
         Bütün bu düşüncelerimizin gerçekleşmesi için, maddi yönden kuvvetli olmamız gerektirmektedir. Bu amaçla, bir yandan üyelerimize ucuz ve kaliteli hizmet sunarken diğer yandan vakfımıza gelir sağlayacak teşebbüslere devam edilecektir.Sayaç: 133
Side Otel Türkei Antalya Hotel, Side Hotel, All Inclusive Hotel A unique paradise in Antalya Side ... An unforgettable holiday awaits you with friendly staff, great food, comfortable rooms and bathrooms, fun big pools, Side's unique beach and sand ... Türkei Antalya Hotel