Güvencesiz Çalışmaya Hayır


 

Biz Türkiye’yiz
Türkiye’nin İşçileriyiz

Geleceğimizle Oynamayın !

Kısmi ve Güvencesiz Çalışmaya Hayır !

TORBA YASAYA HAYIR



Torba Yasa Teklifi

Bu teklifle 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların hiçbir şarta bağlı olmaksızın belirli süreli iş sözleşmesi ile (geçici işçi olarak) istihdam edilmesi sonucunda kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanamamaları büyük haksızlıkların ortaya çıkmasına neden olacaktır.


Bu teklifle, 25 yaş altındaki işçilerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin ödemelerinin yapılması yükümlülüğü ortadan kaldırılmaktadır. 


Bu teklifle çalışanların işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı ve analık gibi hayati öneme sahip haklardan yararlanmasını ortadan kaldıracaktır.


Bu teklifle esnek çalışmanın yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Esnek çalışma yaşlılık aylığı, malullük aylığı, işsizlik ödeneğine hak kazanma gibi pek çok konuda ciddi hak kayıpları yaratacağı  için bu düzenlemeyi istemiyoruz !

#TorbaYasayaHayır



Sayaç: 741