TÜRKİYE GIDA VE ŞEKER SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI (ŞEKER-İŞ) GENEL BAŞKANI İSA GÖK’ÜN ŞEKER-İŞ’İN 61. KURULUŞ YILINA İLİŞKİN AÇIKLAMASI

TÜRKİYE GIDA VE ŞEKER SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI(ŞEKER-İŞ) GENEL BAŞKANI İSA GÖK’ÜN ŞEKER-İŞ’İN 61. KURULUŞ YILINA İLİŞKİN AÇIKLAMASI

Şeker sektöründe bağlılığın, birlikteliğin, emeğin, vefanın ve çalışma hayatının sembolü olan Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikamızın (ŞEKER-İŞ) 61. Kuruluş yılına ulaşmanın bir kez daha haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

4 Mayıs 1948 yılında Eskişehir'de Şeker Sanayii'nde ilk işçi sendikasının kurulmasıyla atılan ilk adım beraberinde 26 Şubat 1950 tarihinde Turhal'da ikinci sendika, 16 Haziran 1951 tarihinde Alpullu'da üçüncü sendika ve 4 Eylül 1952 tarihinde Uşak'ta dördüncü sendikanın kurulmasıyla hız kesmeden devam etmiştir. 1 Şubat 1953 tarihinde "Türkiye Şeker Sanayii İşçi Sendikaları Federasyonu’nun kurulması Şeker Sanayii İşçi Hareketi'ne yeni bir güç katmış ve gelişmesine yardımcı olmuştur. Türk-İş Konfederasyonu'nun kabul ettiği teşkilatlanma programına uygun olarak milli sendika kurma kararına dayanarak 4 Şubat 1963 tarihinde Şeker-İş Sendikası olarak resmen kurulmuştur.

2012 yılına kadar şeker sanayi işkolunda faaliyette bulunan sendikamız 2012 yılında gıda sanayii işkoluna dâhil olması münasebetiyle artık 680 bine yakın işçinin çalıştığı bir okyanusta yer almaktadır. Sendikamız, örgütlü olduğu işyerlerinde ‘insan onuruna yaraşır iş’ yaklaşımı temelinde gıda işçisinin hak ve özgürlüklerini korumuş ve geliştirmiştir. 

Zaman denilen kesintisiz işleyen değirmenin insanı yıllar içinde öyle ya da böyle öğüttüğü dünyada Şeker-İş Sendikası, ufkun ötesine gözünü dikmiş, görüş menzilini kapatan perdeleri yırtıp atmış, önündeki engelleri kırıp aşmış, iradesini ve itibarını korumuş, işçi sınıfı için kazanımlarıyla kutlu bir davanın bugünkü neferliğini üstlenmiştir. Yol bilmekle yürümek arasında ne kadar fark varsa, zalim hedefler ve hıyanet projeleri ile uyuma numarası yapan maceraperestlere karşı mücadelesinden taviz vermeden yoluna devam eden Şeker-İş, bugün geldiği noktada işçi sınıfının en büyük güvencelerinden biri olmuştur. Her şeyden önemlisi Şeker-İş Sendikası, var oluşunun hiç bir döneminde duvarlarda asılan portrelerden ibaret olmamış, zihinlerin gök kubbesini inşa etmek için çıktığı yolda adeta sis olup yenilik ve değişimlerin öncüsü haline gelmiştir.

Sendikamız 61. yılına bu haklı gururla girerken, bundan sonra da şanlı tarihi ve sahip olduğu engin tecrübe ile üyelerinin hak ve menfaatlerini, tüm işçilerin sendikal haklarını ve toplu sözleşme düzenini garanti altına almak ve gelir adaletini sağlamak için aynı azim ve kararlılıkla yoluna devam edecektir.

Bu vesile ile kuruluşumuzun yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize, gazilerimize, aramızdan ayrılan mesai arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Onları şükran ve minnetle yâd ediyorum. Hayatta bulunan ve davasına gönül veren, sektörümüzü ayakta tutmaya çalışan başta Sendika Yönetim Kurulumuza, Şube Başkanlarımıza, İl Temsilcilerimize, pancar üreticisinden işçilerimize, gıda sektörü çalışanı tüm Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası üyelerine ve sendika çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyor, nice yıllar diliyorum.”     
 
Saygılarımla,
İsa GÖK
            Genel BaşkanSayaç: 641