Kıdem Tazminatına Dokunulması Genel Grev Nedenidir

KIDEM TAZMİNATINA DOKUNULMASI GENEL GREV NEDENİDİR

Kıdem Tazminatının Kaldırılarak Yerine Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminin Getirilmesine İlişkin Sosyal Tarafların Herhangi Bir Talebi Bulunmamaktadır.

Tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye de bu yüzyılda yaşayan insanların tanık olmadığı bir salgın hastalığa karşı topyekûn bir savaş vermektedir. Hem işverenler hem çalışanlar pandemi sürecinin yarattığı ekonomik olumsuzluklarla mücadele etmeye çalışmaktadırlar. İşverenler işyerlerini ayakta tutmaya uğraşırken işçiler zaten düşük olan ücretlerinde meydana gelen kayıplarla yaşam mücadelesi vermektedirler. Hem işverenler hem işçilerin gündemi pandeminin yarattığı olumsuz ekonomik koşulların üstesinden gelmektir. Ne bundan önceki dönemde ne bu süreçte sosyal tarafların kıdem tazminatının kaldırılması yönünde bir talepleri olmuştur. Yaşadığımız bu süreçte böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur.

 Konfederasyonumuz Türk-İş ve sendikamız Şeker-İş ne zaman fon tartışması yaşansa; kıdem tazminatının ‘münhasıran işveren tarafından ödenmesi’ gerekliliğini savunmuştur. Nitekim iş kanunumuzun kıdem tazminatını düzenleyen maddesinde yer alan kâfi emredici hükme göre de; ‘kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işveren şahıslara veya sigorta şirketlerine sigorta dahi ettiremez’. Kıdem tazminatından sorumluluk tartışmasız bir şekilde işverene aittir. Kaldı ki işveren de zaten işyerinde çalışan işçileri için ayırması gereken kıdem tazminatı karşılığını fon gibi, kredi gibi, hatta kendi sermayesiymiş gibi sıfır maliyetli finansman kaynağı olarak kullanmaktadır. İşçiler kıdem tazminatını her zaman ödenmesi sonraya bırakılmış ücret parçası olarak algılamış ve yıllardır uygulanan kazanılmış bir hak olarak görmüştür. Konfederasyonumuz Türk-İş ve Şeker-İş olarak kıdem tazminatı müessesinin mevcut haliyle devam etmesi ancak bu haktan yararlanamayan işçilerin yararlanabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması konusunda her zaman katkı vermeye hazır olduğumuz bilinmelidir.

Türk-İş oy birliğiyle alınan karara göre “Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş’in kırmızı çizgisidir. Türk-İş Genel Kurulu bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasından yanadır. Türk-İş’in kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında cevabı genel grev olacaktır. ” Sendikamız Şeker-İş’in dün olduğu gibi bugünde emekçinin kayıp yaşayacağı hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyeceği bilinmelidir. İşçinin gündemi kıdem tazminatı değildir. Bu sıkıntılı günlerde kıdem tazminatı konuşulması yerine istihdam ve gelirin korunması gibi konularda sosyal politikalar üzerinde yoğunlaşılması gerekmektedir.Sayaç: 1411