İŞKUR 12. GENEL KURULU ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İŞKUR 12. GENEL KURULU ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İŞKUR 12. Genel Kurulu 21 Aralık 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Sendikamız Genel Başkanı İsa Gök ve sendika yönetim kurulumuz da İŞKUR’un 12. Genel Kuruluna katılım sağladı. Ayrıca Genel Başkanımız İsa Gök İŞKUR yönetim kurulu üyesi olarak Türk-İş Konfederasyonu adına genel kurulda bir konuşma gerçekleştirdi. Genel Başkanımız İsa Gök konuşmasında şunlara değindi;

‘‘Sayın Bakanım, Değerli Divan Üyeleri, İŞKUR’un Değerli Genel Müdürü ve Yöneticileri, İşçi ve İşveren Sendikalarının, Meslek Kuruluşlarının Değerli Yöneticileri, Sayın Katılımcılar, Hepinizi, TÜRK-İŞ Konfederasyonu, Şeker-İş Sendikası ve şahsım adına en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.  

Öncelikle, ülkemiz çalışan kesimini temsilen İŞKUR’umuzun 12 inci Olağan Genel Kurulunun hayırlara vesile olmasını yürekten diliyorum. Geçen genel kurulumuzdan bu yana mevcut krizler kendilerini daha şiddetli hissettirmişler ve üstelik bunlara yenileri eklenmiştir. Örneğin;

    İklim krizinin yıkıcı etkilerinin şiddeti gittikçe artmıştır. 
    Otomasyona geçiş sonucu çalışanlar işlerini kaybedenlerin sayısı artmaya başlamıştır. 
    2021 yılından sonra bir de hayat pahalılığı krizi patlamıştır. Daha önemlisi bu enflasyonunun aşırı kar hırsı-enflasyon artışı döngüsü ile beslendiği ifade edilmektedir. 
    Ukrayna savaşı özellikle yoksul ülkelerde gıda krizini tetiklemiştir. 
    Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken bu kez de İsrail Filistinli kadın ve çocukları katlederek bir “insanlık krizine” neden olmuştur.     

Belirttiğim bu krizler çalışma hayatını da değiştirmektedir. Hızla değişen üretim süreçlerinde ne yazık ki bazı işçilerin işlerini kaybetme riski ile karşı karşıya kalacakları açıktır. Bu sorunlarla dolu geçiş ortamında işçiyi merkeze koyan rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomi için 

Türk toplumu ileri giderken hiç kimse geride bırakılmayacaktır.  

Biz çalışanlar, işverenler ve İŞKUR olarak sosyal diyalog mekanizmasını çerçevesinde ön alıcı çalışmaları yapmamızın bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum.  

Bana göre tüm toplumun kendisine sorması gereken soru şudur;  Toplum ileriye giderken değişimden olumsuz etkilenen işlerini kaybeden vatandaşlarımıza ne olacaktır? Onlar geride mi bırakılacaktır? Türk-İş olarak görüşümüz çok acıktır. Türk toplumu ileri giderken hiç kimse geride bırakılmayacaktır.  Bu nedenle de temel amacımız çalışma hayatındaki bu değişimi adil bir şekilde sağlamaktır. İşte bu noktada Kurumumuza da büyük görevler düşmektedir.  Bu amaçla da Kurum, Üretim süreç değişimlerinden olumsuz etkileneceklerin ihtiyaçlarına hızlı tepkisel bir yanıt vermek için, etkin yerel düzeyde çözüm arayışlarına şimdiden başlamalıdır. 

Bu bağlamda da;   
    Önlemlerin hiçbir vatandaşımızı bu geçişte geride bırakmayacak şekilde kapsayıcı olması,
    Kurum tarafında yapılan yardımlarda kişilerin demografik ve fiziki durumlarını dikkate alınması,
    Sigortacılığın temel ilkesi olan nimet-külfet dengesini gözetilmesi 
İlkelerinin şiar alınması gerektiğini düşünmekteyim. 

Bana göre belirli düzenlemelerin hayata geçirilmesi bu amaçlara hizmet edecektir. İlk olarak, işsizlik sigortasından yararlanmada aranılan prim ödeme süresi AB ülkelerindekine benzer şekilde indirilmelidir.
İkinci olarak yaşlı işsizlerin iş bulma sürelerindeki sıkıntılar göz önünde bulundurularak, yaşlı işsizlere yapılan yardım süreleri daha uzun tutulmalıdır. 

Üçüncü olarak işsizlik sigortası yardım süreleri evrensel orantılılık ilkelerine uygun olarak prim ödeme süreleriyle orantılı hale getirilmelidir.   

Son olarak işsizlik sigortası prim miktarları ile işsizlerimize ödenen yardım miktarları arasında bir illiyet sağlanmalıdır. 
Yaşadığımız krizler gerçekten devasa boyuttadır. Ancak, Sosyal diyalog yolu ile ortak aklı yaratarak, Dayanışmayı güçlendirerek ve Öngörüye dayalı planlama ve uygulamalarla tüm bu sorunların üstesinden geleceğimize güvenim tamdır. 
Bu duygu ve düşüncelerle de Genel Kurulumuzun ülkemiz ve çalışma hayatımız için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.’’


İŞKUR 12. GENEL KURULU ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ


Sayaç: 536