TÜM GEÇİCİ İŞÇİ EMEKÇİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN

TÜM GEÇİCİ İŞÇİ EMEKÇİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN

‘‘Bildiğiniz gibi Sendikamız Şeker-İş, Konfederasyonumuz Türk-İş ile birlikte geçici işçilerin kadroya alınması konusunu yıllardır kamuoyunun, siyasilerin ve kamu işyerlerinin her daim gündemlerinde tutarak, gerekli teknik ve hukuki tüm çalışmaları gerçekleştirerek ve ilgili her kesime ilgili bilgilendirmeleri yaparak oldukça meşakkatli bir mücadele süreci yürütmüştür. Bugün bu çetin çalışmaların tezahürü olarak işyerlerimizde liyakat ve hakkaniyet mücadelemiz nihayet sonuç vermiş, Türkşeker fabrikalarımızda çalışan “emek, alınteri, sabır ve özveri timsali geçici şeker işçilerinin” çalışma sürelerini uzatan 7447 sayılı torba kanun 5 Nisan 2023 tarihli, 32154 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

7447 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un ilgili maddeleri aşağıdaki gibidir;

13. maddeye göre, 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.(3) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında vize edilen geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri, aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilir. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkilidir.”

14. maddeye göre ise; 5620 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 3- (1) 1 inci maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen idare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçiler; çalıştırıldıkları işyerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak, bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilir. Bu madde kapsamında geçici işçilerin geçişinin yapılabileceği sürekli işçi kadroları için aranan nitelikler ve boş kadro sayısı, en az bir ay önceden işyerinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye idare, kurum ve kuruluşların bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkilidir.”

Bu çerçevede süreç itibariyle geçici şeker işçileri, hizmet süresi esas alınarak işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilebilecek, Sendikamız bu sürecin yakın takipçisi olacak, gerekli tüm bilgilendirmeler teşkilatımıza yapılacaktır.

Kararın, başta şeker fabrikalarımız olmak üzere kamuda çalışan tüm geçici işçi kardeşlerimize, teşkilatımıza, sanayimize ve camiamıza hayırlı olmasını diler, büyük zorlukları göğüsleyerek ekmeğine, işyerlerine, ülkemiz üretimine sahip çıkan Şeker-İş Ailesinin her bir üyesine, emeğine ve mücadelesine müteşekkir olduğumuzu bildiririz.’’Sayaç: 4030