Başkanlar Kurulu Video Konferans Ortamında Yapıldı

KAMU ŞEKER FABRİKALARINDA ÜRETİM ENDİŞESİ,
ŞEKER ÇALIŞANLARININ COVİD-19 SALGINI KAYGISINI GÖLGEDE BIRAKTI


 
          Sendikamız Şeker-İş video konferans aracığıyla 30 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirdiği Başkanlar Kurulu Toplantısında, ülkemizde alınan tedbirler, salgının sektörlere ve çalışma hayatımıza etkileri, normalleşme sürecinin koordinasyonu, önümüzdeki sürecin değerlendirilmesi, gıda ve şeker sanayine yönelik tespitler ve görüş önerileri istişare edilerek, önemli hususlar üzerinde mutabık kalınmıştır.

           İçinde bulunulan Pandemi ile birlikte insanlık için çok büyük bir tecrübenin deneyimlendiğini vurgulayan Genel Başkan İsa GÖK, Covid-19 salgınının küresel siyasetten, dünya ekonomi sistemlerine, ülkelerin sosyal devlet anlayışından toplumların sorgulama yetilerine, çalışma hayatından gıda ve şeker sektörüne etkilerine değin geniş değerlendirmelerde bulunmuştur. Önümüzdeki dönemde, kamu çıkarlarını öne çıkaran yönetim modellerinin enine boyuna değerlendirileceğinin, stratejik ürünlerin üretilmesinde devletlerin, mutlaka işin merkezinde olmaları gerektiğinin anlaşıldığı hususlarının altını çizmiştir.

          Video konferans aracılığıyla ülkemizin dört bir köşesinden katılım sağlanan toplantıda, şeker sektörünün geleceğine dönük çok çarpıcı tespitlerde bulunulmuştur. Kamu şeker fabrikaları çalışanlarını temsilen görüş bildiren sendika şube yöneticileri tarafından, sektörümüzü oldukça riskli bir üretim döneminin beklediği, Covid-19 salgınına yönelik taşınan endişenin adeta önümüzdeki üretim döneminin gerçekleşmesine yönelik tedirginliğin önüne geçtiği, kalifiye çalışan eksikliğinin yarattığı sıkıntının, şeker üretimi ve işyerlerimizde iş kazaları bakımından oldukça büyük riskler barındırdığı hususlarının altı çizilmiştir. Üretimin gerçekleşmesi önünde bulunan büyük  “imkânsızlık, tehlike ve yetersizlik” kıstaslarıyla şeker fabrikalarında geçici işçilerin kadrolu çalışmalarına imkan verilmemesi durumunda üretim arzı ve çalışma şartlarının büyük bir buhrana sevk edileceği ortak görüşüne varılmıştır.

          Nitekim geçtiğimiz şeker üretim döneminde kamu şeker fabrikaları hiç olmadığı kadar üretim duruşlarına maruz kalmış, artan kalifiye eleman sorunu sonucu fabrikalar tarafından büyük maliyetler üstlenildiğine şahit olunmuştu. Çünkü şeker sanayi; yüksek enerji, buhar, basınç ve döner aksamdan doğan tehlikeli proses ile kesintisiz üretim yapmakta, bu da sanayide ustalık yapan  personelin istihdamını gerekli kılmaktadır.        Kilit pozisyonlarda çalışan geçici işçilerinin, kadrolu çalışan olarak istihdam edilmeleri, iş sağlığı ve güvenliği ile üretimin devamlılığı bakımından zorunlu görülmelidir. 
Sendikamız Şeker-İş,  sanayimizin geçici işçilerinin kadrolu çalışmasının hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda siyasilerimize ve yetkililere bir kez daha çağrıda bulunmuş,  kamu yararı bakımından konunun aciliyeti ve hassasiyetinin altını çizmiştir.
 
                                                                                                 ŞEKER-İŞ SENDİKASI


Başkanlar Kurulu Video Konferans Ortamında Yapıldı


Sayaç: 939