Atılan İşçiler Geri Alınsın! Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!    Kamuoyunun yakın bir şekilde takip ettiği üzere, son günlerde birçok sektörde işçi arkadaşlarımız, sendikalı çalışmak istedikleri ya da ücretlerinde kendilerine dayatılan sefalet zamlarına karşı durdukları için işverenler tarafından işten atılmaktadır. Kısa bir zaman önce Alp Hindi fabrikasında da çoğunluğu sağlayarak Bakanlık nezdinde yetki başvurusu yapmış olmamızın üzerine fabrika yönetimi tarafından 4 arkadaşımız hukuksuz biçimde işten atılmıştır.

    Oysa Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 51. Maddesinde, işçilerin ekonomik ve sosyal koşullarını iyileştirmek amacıyla sendikaya üye olmaları açıkça tanınmış bir haktır. Bu Anayasal hakka dayanarak hazırlanan Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 25. Maddesinde de sendikaya üye olduğu için işçinin iş akdinin feshedilemeyeceği vurgulanmıştır.
Türk Ceza Kanunu da sendikalı olma hakkına yönelik baskıların, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını hükmetmektedir.

    Ancak ülkemizde tüm bu yasal ve anayasal haklara rağmen, hâlâ işçiler sendikalı oldukları için işten çıkartılmakta, en demokratik haklarının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. 

    İşçilerin insani ve demokratik taleplerine kulak tıkayan bu anlayışın bir temsilcisi olan Alp Hindi fabrikası, yıllardır işçilerine uzun çalışma saatleri dayatmış ama asla fazla mesai ücreti ödememiş, çalışanlarını düşük ücrete mahkûm etmiştir. Sürekli iş kazalarıyla ve ağır çalışma koşullarıyla mağdur edilen Alp Hindi işçileri demokratik haklarını kullanarak sendikalı olduklarında da hiçbir gerekçe gösterilmeksizin işten atılmışlardır.

    Bizler Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) olarak üye işçilerimizin haklarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yaşanan olay vesilesiyle bir kere daha görüyoruz ki bu hukuksuzluklara karşı işçilerin örgütlenmekten ve güçlerini birleştirmekten başka bir çıkar yolu yoktur.

    Bizler buradan Şeker-İş Sendikası olarak Alp Hindi işverenine, katı ve kabul edilemez tutumlarından vazgeçmelerini, sendikalı çalışma hakkını tanımalarını ve sorunun diyalog yolu ile çözülmesi gerektiğini ifade ediyor, sendikalı oldukları için atılan işçi arkadaşlarımızın işe geri alınması çağrısında bulunuyoruz. Emek ve sendika karşıtı tavrından vazgeçerek, iş  barışını bozmamasını ve yasalara saygı göstermesini istiyoruz.


Atılan İşçiler Geri Alınsın!
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!
Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası


Atılan İşçiler Geri Alınsın! Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!


Sayaç: 1554