SENDİKAMIZ ŞEKER-İŞ’İN EĞİTİM SEMİNERİ ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİSendikamız Şeker-İş 11 – 14 Kasım tarihleri arasında Covid-19 pandemi sürecinin çalışma hayatına etkileri, iş yerlerinde alınması gereken tedbirler ile iş yaşam dengesi oluşturulması, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması ve ilk yardım alanları ile ilgili bir semineri Antalya’da gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Şeker-İş Sendikası
Genel Başkanı İsa Gök; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın desteğinde Sendikamız tarafından düzenlenen Covid-19 Pandemi sürecinin çalışma hayatına etkileri, İş yerlerinde alınması gereken tedbirler ile İş Yaşam Dengesi Oluşturulması, İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün yaygınlaştırılması ve  İlk Yardım Eğitimleri projesi kapsamında bir araya gelmiş bulunuyoruz. 
Şeker-İş Ailesi’nin, yani sizlerin hizmetine sunduğumuz, turizm sektöründe övgüyle yer bulduğumuz Grand Şeker Otel’imize hepiniz hoş geldiniz.

          Öncelikle Sendikamız eğitim programına katılımınızdan duyduğum memnuniyetle, her birinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bildiğimiz gibi yaşadığımız Pandemi, 2020 yılı başı itibariyle alışkın olduğumuz dünya düzenine benzeri görülmemiş değişiklikler getirmiştir. Bu dönemde çalışma hayatımız neslimizin gördüğü en sıra dışı çalışma düzeniyle karşılaşmıştır. Öncelikli olarak, okulların kapanması, uçuşların durdurulması, kalabalıklar halinde toplanmaya son verilmesi gibi “işyerlerinin kapatılması” da fiziksel mesafe sağlayan önlemler içerisinde yerini almıştır. 
Kısmi süreli veya tam süreli olarak uzaktan çalışan kişi sayısı yıllar içinde giderek artsa da, küresel salgın, işverenler tarafından uzaktan çalışma uygulamalarının benimsenmesini kesinlikle hızlandırmıştır. Ülkemiz iş yasalarının klasik koruma araçlarının dışında, yeni kavram ve kurallar üretme konusunda yetersizliği bilinmektedir. Nitekim bu durum, Sendikamız çalışmalarının her zaman üzerinde durduğu bir konudur. İşte salgın döneminde de sorunun kaynağına inme gerekliliği, bu sarsıcı tecrübeyle gözler önüne serilmiştir.

         Sosyal teması azaltmak uğruna uzaktan çalışmanın, pandemi sonrası da yaygın bir çalışma metodu olacağı aşikârdır. Ancak çalışma süresi kavramını ortadan kaldıran bu durum, çalışanlar aleyhine olan bir gelişmedir. Çalışma süresinin ve iş-yaşam ayrımının ortadan kalktığı bir çalışma ilişkisi kurulması tehlikesi kuvvetle muhtemeldir.

Bu noktada tabi, pandemi sürecinin ortaya çıkardığı diğer birçok olumsuz sonucun giderilmesi ihtiyacı da bulunmaktadır. Çalışma hayatımızın temel sorunlarına çözüm arayışı içerisinde bu ihtiyacın resmin tümü görülerek giderilmesi, geç kalınan yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi en isabetli yaklaşım olacaktır. 

Yeni önlemler ve çalışma düzeni çerçevesinde çalışanların mağduriyetlerinin giderilebilmesi için çalışılmalı, istihdamın korunabilmesi için geleceğe yönelik izlenebilecek adımlara dair farkındalık yaratılmalıdır. Diğer yandan, iş kazaları ve yasal düzenlemelerin yetersizliği konusunu ele alacak olursak, bu durum işverenin kusur ve ihmalinden kaynaklanacağı gibi, işçi kusur ve ihmalinden de kaynaklanabilmektedir. Ancak şu bir gerçektir ki, iş kazasının sorumlusu kim olursa olsun, hem işçinin kendisi, hem de ailesi bakımından çok ağır sonuçlara yol açmaktadır. Bu sebeple de iş kazalarının önlenmesi için tüm taraflar üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmelidir.

Keza işyerlerinde risklerin önlenerek güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, aynı zamanda da üretimin devamlılığının sağlanması için iş sağlığı ve güvenliği kilit bir öneme sahiptir. Bununla yakın ilişkisi bulunan ilk yardım kültürünün yaygınlaştırılması da kritik bir sorumluluk alanıdır. Tüm bu konuların farkındalığına hizmet edecek proje ile, Sendikamızın örgütlü olduğu şeker fabrikaları ve gıda işyerleri çalışanlarının pandemi süresince çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlara yönelik bilinçlendirilmeleri amaçlanmıştır.  İşgücüne katılımın artırılması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım eğitimleri sağlanarak, çalışma istikrarı ve iş yaşam dengesi oluşturulmasına katkı verilecektir.

Bu bakış açısıyla eğitim programımıza katkı sunacak tüm hoca ve uzmanlarımıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Şeker-İş Ailesi olarak hep birlikte yürüteceğimiz çalışmalarla sürdürülebilir bir çalışma hayatı zeminine ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. 

Çalışma hayatımıza katkı sağlayacak olan eğitim programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.’’ diye konuştu.

Eğitim programı süresince katılan işçilere İş Sağlığı ve Güvenliğinde önleyici tedbirlerinin alınmamasının Hukuki Sonuçları, İş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması, ilk yardım eğitimi ve sendikal örgütlenme konularında eğitimler verildi. Eğitim sonunda katılanlara Eğitim Semineri Katılım Sertifikası ve İlk Yardım Eğitimi Sertifikası verildi.


SENDİKAMIZ ŞEKER-İŞ’İN EĞİTİM SEMİNERİ ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ


Sayaç: 519