TÜRKİYE GIDA VE ŞEKER SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL BAŞKANI İSA GÖK’ÜN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI

TÜRKİYE GIDA VE ŞEKER SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL BAŞKANI İSA GÖK’ÜN
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI

 
8 Mart New York’lu 40 bin dokuma işçisi kadının 1857’de 18 saate varan çalışma süresine ve ağır çalışma koşullarına başkaldırı günüdür. 8 Mart 1857’de tekstil işçisi kadınların “Eşit İşe Eşit Ücret”, “Sendikalaşma ve Oy Hakkı” için yükselttikleri direniş bayrağının kanla bastırılmasının yıldönümüdür. 1910’da toplanan 2. Uluslararası Kadınlar Konferansında 129 kadın işçinin can verdiği 8 Mart günü oybirliği ile “ Dünya Emekçi Kadınlar Günü”  olarak kabul edildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart Gününü "Dünya Kadınlar Günü" olarak kabul etmesiyle 8 Mart, Dünya çapında bir mücadele ve dayanışma günü haline geldi.

Dünyanın hemen her bölgesinde, milliyet, din ve sınıf farkı gözetmeksizin yaşanan ve son bulması için çaba sarf edilen kadına yönelik şiddet her yaştan, her öğrenim düzeyinden, her gelir düzeyinden, bekâr, boşanmış, evli kadınların maalesef acı bir gerçeğidir. Kadın sorunu ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel bir konu iken kuşkusuz sorunun çözümü için her şeyi devletten beklemek yerine tüm sivil toplum kuruluşlarına bu konuda büyük görevler düşmektedir.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası olarak, “kadının çalışma yaşamına etkin olarak katılmasını”, “toplumdaki ve sendikal hareketteki rol ve statüsünün yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapmayı”, sendikal önceliklerimiz arasında görüyoruz. Kadınlarımızın gözlerindeki ışığa, yüreğindeki inanca, karanlığa mum yakan duruşuna, mukaddes emeğine müteşekkiriz.

Fakat, kadının değerini, haklarını, sorunlarını sadece 8 Mart’ta konuşmak bu meselenin önemine gölge düşürüyor. Gerek aile, gerekse de çalışma hayatında kadın olmak zor, sorumlulukları çok ağır, mağduriyet alanları ise maalesef oldukça büyük. Bu bilinçle, hayatımızın öznesi konumunda olan kadınlarımıza yakışır bir hayat anlayışını tesis etmek için, daimi ve özel bir hassasiyet içerisinde hareket etmemiz gerekiyor.

Kısacası; bu önemli gün vesilesi ile yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, fedakâr kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum.
 

                                Saygılarımla,
    İsa GÖK
Genel BaşkanSayaç: 677