Gene Başkanımız İsa Gök'ün Mesajı

 

TÜRKİYE GIDA VE ŞEKER SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL BAŞKANI İSA GÖK’ÜN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MÜNASEBETİYLE YAYINLADIĞI AÇIKLAMADIR

Aile bir sevgi ve şefkat yuvası, toplumun temelini teşkil eden sosyal bir kurumdur. Şiddet ise zarar vermekten öte insan haklarını, temel özgürlüklerini ihlal etmesinin yanı sıra, insan sağlığını olumsuz etkileyerek başta aileler olmak üzere toplumların sağlık sistemleri üzerine büyük yükler getirmektedir.

Son yıllarda aile içi şiddet ve özellikle de cinsel istismar konusu basın yayın organlarının gündeminde daha fazla yer bulurken, ülkemizde her üç kadından birinin fiziksel şiddet gördüğü, hayatı boyunca eşinden en az bir kez fiziksel şiddet görmüş kadınların oranının ise Türkiye genelinde artış gösterdiği haberleri üzüntü vericidir. Kadına yönelik şiddetle mücadele, Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeler ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla da devletin öncelikli sorumluluklarından birisi olarak tanımlanmaktadır.

Dünyanın hemen her bölgesinde, sınır, milliyet, din ve sınıf farkı gözetmeksizin yaşanan ve son bulması için çaba sarf edilen kadına yönelik şiddet her yaştan, her öğrenim düzeyinden, her gelir düzeyinden, bekâr, boşanmış, evli kadınların maalesef acı bir gerçeğidir. Kadın sorunu ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel bir konu iken kuşkusuz sorunun çözümü için her şeyi devletten beklemek yerine tüm sivil toplum kuruluşlarına bu konuda büyük görevler düşmektedir.

Bir bakışın kudreti bin lisanda yoktur. Bir bakış bazen şifa bazen zehirli oktur. Bizim medeniyetimizde, bizim kültürümüzde, bizim inancımızda kadınlar baş tacıdır, eli öpülesidir. Bizim topraklarımızda, bizim medeniyetimizde kadın hem toplumun hem de ailenin temelidir.

Bu önemli gün vesilesi ile onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Saygılarımla,

   İsa GÖK

Genel Başkan