TÜRKİYE GIDA VE ŞEKER SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI(ŞEKER-İŞ) GENEL BAŞKANI İSA GÖK’ÜN 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ MESAJI

TÜRKİYE GIDA VE ŞEKER SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI(ŞEKER-İŞ) GENEL BAŞKANI İSA GÖK’ÜN 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ MESAJI

 
 
Bir ülkenin kalkınma yolunda ki en büyük gücü, fedakârca çalışan emekçilerinin varlığı ve onların döktüğü kutsal alın teridir. 1 Mayıs İşçi Bayramı el emeği ve beyin gücüyle üretenlerin değerlerinin anlaşılması için verilen mücadelenin adıdır. 

1 Mayıs 1886'da Amerika'da işçiler, siyah-beyaz ayrımı olmaksızın her türlü sömürüye karşı 8 saatlik işgünü talebiyle iş bırakarak onurlu mücadelede sembol haline gelmiştir. Bu talep zamanla başta sanayileşmiş merkez ülkeler olmak üzere birçok ülkede kabul görerek işçi sınıfının temel talebi halini almıştır. Zamanla uluslararası düzenlemelerle güvence altına alınan 8 saatlik işgünü, tüm dünya işçileri açısından sembolik bir anlam kazanmış ve 1 Mayıs'a anlamını vermiştir.  1 Mayıs, tüm dünya işçilerinin sömürüye karşı adil bir düzen, adaletli bölüşüm ve fırsat eşitliği üzerine kurgulanmış, çalışma yaşamının temel sorunlarının dile getirilerek örgütlü toplumun gereği taleplerin tek ses olarak iletildiği bir gün olarak kutlanmaya başlanmıştır.

O günden bu yana dünyanın dört bir yanındaki emekçilerin, adil bir düzen, adaletli bölüşüm, fırsat eşitliği ve çalışma yaşamının temel sorunlarına karşı çözüm talepleri 1 Mayısların temelinde yer edinmiştir.
Ancak, çalışanların her yıl yükselen enflasyon sebebi ile piyasa fiyatlarındaki fahiş artışlar karşısında verilen zam oranlarının hızla erimesi, buna bağlı azalan alım gücü, vergi kaynaklı artan sıkıntılar ve ilave motivasyon kayıpları sendikal gündemimizde önemini korumaktadır. Bu görünümde, “insana yakışır çalışma şartları ve ücretleri” için mücadelesini sürdürecek olan yine biz Sendikalardır.

Sendikal özgürlüğü güvence altına alan 87 ve 98 sayılı ILO sözleşmesine rağmen, temel insan hakları arasında yer alan ve Türkiye’de Anayasal güvence altında olan sendikal teşkilatlanma hakkının kullanılabilirlik düzeyi gelişmekte olan ülkeler kategorisindeki Türkiye için ne yazık ki çok sayıda olumsuz faktörlerin etkisi altında kadük kalmıştır. Çalışma hayatında halen daha işveren tarafından uygulanan baskı politikaları sebebi ile özellikle teşkilatlanma konusunda işçiler üzerinde adeta bir his iptalinin oluşturulmaya çalışılması üzüntü vericidir.

Son söz olarak, tarihi işçi sınıfı mücadelesine altın harflerle yazılmış örneklerle dolu olan Şeker-İş Sendikası olarak alın terini akıl teriyle birleştiren elleri nasırlı, kalpleri vatan sevgisiyle atan işçilerimizin hak ettiklerini almaları ümidiyle 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyor, ebediyete intikal eden, şehit olan tüm işçilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
 
YAŞASIN 1 MAYIS!

                                                                                                                                                                                             Saygılarımla,
                                                                                                                                                                                                 İsa GÖK
                                                                                                                                                                                           Genel Başkan

 Sayaç: 298