TÜRKİYE GIDA VE ŞEKER SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI(ŞEKER-İŞ) GENEL BAŞKANI İSA GÖK’ÜN 16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ MESAJI

TÜRKİYE GIDA VE ŞEKER SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI(ŞEKER-İŞ) GENEL BAŞKANI İSA GÖK’ÜN 16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ MESAJIDIR
“ŞEKER SEKTÖRÜ PARANTEZ İÇERİSİNE ALINACAK KADAR ÖNEMLİ STRATEJİK SİLAH CEPHANELİĞİ GİBİDİR”
 “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından, 16 Ekim Dünya Gıda Günü olarak hatırlanan bu önemli gün, bir yandan sağlıklı, güvenilir ve yeterli gıdaya ulaşmadaki çarpıklıklar, adil olmayan paylaşımlar sonucunda açlık ve açlıktan kaynaklanan hastalıklar ve ölümlerle anlamını neredeyse sanal bir güne dönüştürmektedir. Dünya Gıda Günü’nün bu yılki teması ise “Su hayattır, su gıda demektir! kimseyi geride bırakma” dır.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan Küresel Gıda Krizi 2023 yılı raporu, 2022 yılında 58 ülkede yaklaşık 258 milyon insanın daha kötü seviyelerde akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya kaldığını gözler önüne sermiştir. Dünyada her gün 9 kişiden biri aç uyurken, 25 binden fazla çocuğun açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybetmesi kadar üzüntü verici bir şey yoktur. Buna rağmen her yıl çöpe dökülerek israf edilen tonlarca gıda ise açlık çeken milyonlarca insanın ihtiyacını imkânsızlaştırmaktadır. 

BM Raporuna göre krizler 122 milyon kişiyi daha açlığa sürüklerken, son araştırmalar, açlıkla karşı karşıya kalan insanların sayısında artış meydana geldiğini, 2019 yılında 613 milyon olan bu sayının 2023 yılı itibarı ile yaklaşık 735 milyona ulaştığını göstermektedir. Türkiye’de ise her yıl 7.7 milyon tondan fazla gıda israf edilirken, her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe atılmaktadır. 

2019'dan 2022'ye kadar yetersiz beslenen insan sayısı 150 milyon kadar artmış durumdadır. Günümüzde küresel ölçekte kaybedilen veya israf edilen yiyeceklerin yalnızca dörtte biri kurtarılabilse, dünyadaki 957 milyon aç insan doyurulabilecektir.
Sağlıklı ve üretken bir toplum için gıda güvenliği ve güvencesi diğer bir deyişle üretim miktarı ve çeşitliliği kadar gıdanın sağlıklı olması da son derece önemlidir. Özellikle hayvansal protein, vitamin ve mineraller yönünden yetersiz beslenmeye bağlı olarak dünya genelinde 2 milyardan fazla insan gizli açlık çekerken bir diğer hatalı beslenme sonucu sağlık problemi haline gelen aç tokların hastalığı obeziteye maruz kalmak oldukça düşündürücüdür. 

Dışarıya bağımlılığın önüne geçilebilmesi, gıdada yeterli üretim ve sürdürülebilirlik için; üretici, yetiştirici, tüketici, sanayici, sivil toplum ve meslek örgütleri, üniversiteler, sektör kuruluşları ve kamu yönetimi işbirliği ile Gıda Güvenliği Politikaları oluşturulmalıdır.

Özellikle bir hayat sıvısı olan suya erişim; hızlı nüfus artışı, kentleşme, ekonomik kalkınma ve iklim değişikliği ile kötü kullanım sebebi ile gezegenin su kaynaklarını artan bir baskı altına sokarken, bu değerli kaynağı geri dönüşü olmayan bir noktaya kadar uzatma riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. 

Bugün 2,4 milyar insan su sıkıntısı çeken ülkelerde yaşamaktadır. Su kıtlığının giderek kendisini daha çok hissettirdiği dünyamızda küresel su savaşlarının gerçekleşme olasılığı ise her geçen gün daha da artmaktadır.
Türkiye yüzyılında, yarattığı istihdam ve katma değerle son yıllarda varlığı giderek daha da hissedilen ülkemizin stratejik sektörlerinin başında gelen ve varlığını pancar şekerinden alan şeker sektörü ise özellikle parantez içerisine alınacak kadar önemli bir silah cephaneliği gibidir. Bu sebeple böylesine kritik sektörlerin korunup kollanması ve elde tutulması büyük önem arz etmektedir.

Son sözle;
Türkiye yüzyılında bu önemli günün her yıl değil, her gün, her dakika hatırlanması ümidiyle tüm insanlığın yeterli ve dengeli beslenme hakkı olduğuna inanıyor, gıda dağıtımının adil olduğu bir yeni sistemin hayata geçirilmesi suretiyle gelecekte hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, tüm insanların sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşabildiği bir Dünya ve Türkiye olsun istiyoruz.
Bu gün vesilesi ile çiftçilerimizin, üreticilerimizin, işçilerimizin, sanayicilerimizin, sektör kuruluşlarımızın ve tüm insanlığın Dünya Gıda Gününü kutluyoruz.
     
         Saygılarımla;
    İsa GÖK
Genel BaşkanSayaç: 568