Şeker-iş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök’ün 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı

ŞEKER-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI İSA GÖK’ÜN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MÜNASEBETİYLE YAYINLAMIŞ OLDUĞU MESAJI

EBEDİ BİRLİĞİMİZİN KUTLU YOLCULUĞUNA SET ÇEKEBİLECEK HİÇ BİR ENGEL TANIMADIK, TANIMAYACAĞIZ

 
Tarih yazan büyük milletlerin büyük davaları ve insanüstü mücahedeleri vardır. Bu dava ve mücahedeleri, uğrunda ağır bedeller ödense de bütün dünyanın gıpta ile baktığı, tepeden tırnağa erdemle, cesaretle ve fedakârlıkla bezenmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihi de bunun en büyük örneklerinden biridir. 

O gece demokrasiye pranga vurulmak istenmiş, millet iradesi Türkiye düşmanları tarafından hain bir saldırıya uğramıştır. Türkiye’nin diz çökmesi ve millî varlığın tümden yıkılması maksadıyla Türk milleti tam kalbinden hançerlenmiştir. 

Gerekçesi her ne olursa olsun kadim milletimizin özgür iradesi ile şekillenmiş parlamento üzerinde tahakküm kurmaya tevessül edilmesi, içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı silahlı saldırı ve abluka uygulanması demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Devletiyle Büyük Türk Milleti’nin kendi kaderini kendisinin belirleme iradesinin bir tecellisi olarak 15 Temmuz; vatanını, milletini, namusunu, istiklalini ve istikbalini korumak ve kurtarmak için ölümü göze alan kahramanların bu hain saldırıya karşı destan yazdığı bir direniş olarak da anılacaktır.

Hangi görüşten, hangi mezhepten, hangi ırktan olursa olsun milli meselelerde bir araya gelebilme, ortak karar alabilme kudretini gösterebilen güçlü bir ülkenin insanları olarak Milli iradeyi devre dışı bırakmaya çalışan ve demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçecek olan 15 Temmuz darbe teşebbüsünü bir kez daha şiddet ve nefretle lanetliyoruz.

Bu süreçte milletimizin izzetini ve devletimizi korumak için canını feda eden yüce milletimizin destan yazan tüm evlatlarını şükranla yâd ediyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Bilinmelidir ki ebedi birliğimizin kutlu yolculuğuna set çekebilecek hiç bir engel tanımadık, tanımayacağız…
Saygılarımla,

İsa GÖK
Genel BaşkanSayaç: 837