İş ve Hayat Dergisi Yayın İlkeleri
277
İŞ VE HAYAT DERGİSİ YAYIN İLKELERİ
İş ve Hayat Dergisi yılda 2 (iki) sayı yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergiye
gelen yazılar ilk olarak Yayın Yönetmeni ve Yayın Kurulunca anlatım ve
yazım kuralları yönünden incelenir. Uygun bulunan yazılar, bilimsel yayın
ilkeleri doğrultusunda incelenmek üzere hakem değerlendirmesine gönderilir.
Dergiye gönderilen tüm yazılar daha önce başka bir yerde yayınlanmamış
veya yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olmalıdır. Yayınlanması kabul edilen
yazıların telif hakları İş ve Hayat Dergisi’ne ait olacaktır.
Yazım İlkeleri
1. İş ve Hayat Dergisi’nin yazı dili Türkçe ve İngilizce’ dir.
2. Yazılar, derginin elektronik posta adresine e-mail yoluyla ya da derginin
adresine cd ortamında iki (2) kopya olarak gönderilebilir. Yazar
ya da yazarların isimleri makalenin ilk sayfasında yer almalıdır. Bu
sayfada, yazar isimleri dışında metin başlığı, yazarın unvan ve görev
yaptığı kurum, iletişim adresi, telefon varsa e-posta veya faks
numaraları yer almalıdır.
3. Yazılar, dil ve anlatım bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.
4. Yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.
5. Yayınlanmayan yazılar iade edilmez.
6. Hakem raporları doğrultusunda yazarlardan, yazılarında bazı düzeltmeler
yapmaları istenebilir.
7. Yazının yayımlanması konusunda son karar yayın kuruluna aittir. Yayın
Kurulu kararına ilişkin bir mektup, hakem değerlendirmelerinin
bir örneği ile birlikte en kısa sürede yazarlara gönderilir.
Yazım Kuralları
1. Dergiye gönderilen makalelerin kaynakça ile birlikte 1.500-7.500 kelime
arasında olması tercih edilir. Makalelerin başında en fazla 200
kelimelik Türkçe özet ve İngilizce abstract yer almalı, mutlaka en az
üç kelimeden oluşan anahtar sözcükler ve keywords de özetin altında
yer almalıdır.
2. Dergiye gönderilen yazılar bir buçuk (1,5) satır aralıklı ve Arial yazı
karakteriyle 12 punto olarak yazılmalıdır.
İş ve Hayat
278
3. Metin altında dipnot ya da son not (açıklama) verildiğinde bu alanlarda
yazı karakteri 10 punto olarak seçilmelidir.
4. Tablolarda, tablo içinde en az 9 en fazla 12 punto yazı karakteri kullanılmalı,
tablonun hemen altında tabloda yararlanılan “Kaynak” 10
punto olarak belirtilmelidir. Tablo başlığı, tablonun hemen üstünde
kalın puntolarla tablo numarası ile birlikte yazılmalıdır. Her türlü çizelge,
şema, şekil, grafik ve resim için de aynı kural geçerlidir.
5. Makale içindeki başlıklar 12 punto kullanılarak, kalın karakterlerle
ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Başlık oluşturulmasında bilimsel
usullere uygun numaralandırmalar kabul edilir. Numaralandırma Gİ-
RİŞ’ten sonraki bölümden itibaren, 1,2, 2.1, 2.2, … SONUÇ şeklinde
devam eder. Ana başlıklar ( birinci düzey başlıklar) tamamı büyük
harf, İkinci düzey başlıklar sadece kelimelerin ilk harfleri büyük harf
şeklinde yazılır.
6. Makale içindeki grafik tasarımları siyah beyaz (renksiz) baskıya uygun
bir şekilde hazırlanmalıdır.
7. Atıflarda bilimsel ve etik ilke ve kurallara uyulması yazarların sorumluluğundadır.
Bu doğrultuda metin içinde (yazar/tarih/sayfa no) stili
kullanılabildiği gibi, metin altında numaralı dipnot sistemi de tercih
edilebilir.
8. Makalede yararlanılmış basılı veya internet erişimi olan kaynakların
tümüne ait bilgiler metnin sonunda alfabetik olarak düzenlenen “Kaynakça”
bölümünde verilmelidir. Alfabetik sıralamada, yazarların soyadı
ve kurum isimleri esas alınır.
9. Yazılar [email protected] adresine gönderilebilir. Yazıların
dergi editörlüğüne ulaşmasından sonra yazara, yazının alındığı
ve değerlendirme sürecinin başladığına dair bilgilendirme yapılır.