HAKEM HEYETİ
Prof. Dr. Levent AKIN / Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Kadir ARICI / Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim AYDINLI / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Bülent AYTAÇ / Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Aydın BAŞBUĞ / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Eyüp BEDİR / Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Talat CANBOLAT / Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Gonca BAYRAKTAR DURGUN / Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Prof. Dr. Şenol DURGUN / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet GÖK / Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Pir Ali KAYA / Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Blimler Fakültesi
Prof Dr. Cem KILIÇ / Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof Dr. Adem KORKMAZ / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Prof Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU / Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof Dr. Sedat MURAT / İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Prof Dr. Kenan ÖREN / Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Prof Dr. Süleyman ÖZDEMİR / Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Prof Dr. Bingür SÖNMEZ / Memorial Şişli Hastanesi / İstanbul
Prof Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof Dr. Fatih UŞAN / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof.Dr. Adnan TUĞ / KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Bülent BAYAT / Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Çağlar ÖZDEMİR / Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Prof. Dr. Levent ŞAHİN / İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Doç. Dr. Fetullah AKIN / Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Doç. Dr. Süleyman BAŞTERZİ / Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. İştar CENGİZ / Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Münevver MORAN / Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Doç. Dr. Mehmet Merve ÖZAYDIN / Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK / Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Doç. Dr. İbrahim SUBAŞI / Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
Doç. Dr. Osman ŞİMŞEK / Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Doç. Dr. Türker TOPALHAN / Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Doç. Dr. Yücel UYANIK / Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Doç. Dr. Erdinç YAZICI / Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Doç. Dr. Emre BOZDAĞ / Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Doç. Dr. Muhittin ASTARLI / Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Nuran Halise BELET / Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Yavuz DİZDAR / İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi