İş ve Hayat
6 Aylık Akademik Hakemli Dergi - Ücretsiz
Yıl/Year: 3 ● Sayı/Issue:6 ● Aralık 2017
ISSN: 2547-9873
İmtiyaz Sahibi
Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası
Genel Başkanı İsa GÖK
Genel Yayın Yönetmeni
Prof. Dr. Aydın BAŞBUĞ
Yazı İşleri Müdürü
Cengiz ÜNDER
Yönetim Yeri
Şeker-İş Genel Merkezi Karanfil Sk. No: 59
Bakanlıklar/ANKARA
İletişim
www.sekeris.org.tr
[email protected]
Tel: (312) 432 56 57
Tasarım ve Baskı
Aren Tanıtım
Dr. Mediha Eldem Sokak No: 38/15 Kızılay/ANKARA
Tel: (0312) 430 70 81
Baydan Matbaacılık
Basım Tarihi
Aralık 2017
Editörler
Aydın BAŞBUĞ
Kürşat TUTAR
Mehtap YÜCEL BODUR
Yayın Kurulu
Aysun KONAKOĞLU
Banu KARAKAŞ
Kürşat TUTAR
Mehtap BİÇER
Mehtap YÜCEL BODUR