İş ve Hayat
6 Aylık Akademik Hakemli Dergi - Ücretsiz
Yıl/Year: 3 ● Sayı/Issue:6 ● Aralık 2017
ISSN: 2547-9873
İmtiyaz Sahibi
Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası
Genel Başkanı İsa GÖK
Genel Yayın Yönetmeni
Prof. Dr. Aydın BAŞBUĞ
Yazı İşleri Müdürü
Cengiz ÜNDER
Yönetim Yeri
Şeker-İş Genel Merkezi Karanfil Sk. No: 59
Bakanlıklar/ANKARA
İletişim
www.sekeris.org.tr
info@sekeris.org.tr
Tel: (312) 432 56 57
Tasarım ve Baskı
Aren Tanıtım
Dr. Mediha Eldem Sokak No: 38/15 Kızılay/ANKARA
Tel: (0312) 430 70 81
Baydan Matbaacılık
Basım Tarihi
Aralık 2017
Editörler
Aydın BAŞBUĞ
Kürşat TUTAR
Mehtap YÜCEL BODUR
Yayın Kurulu
Aysun KONAKOĞLU
Banu KARAKAŞ
Gizem YAŞAR TUTAR
Kürşat TUTAR
Mehtap BİÇER
Mehtap YÜCEL BODUR
* İş ve Hayat Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM (Dergi Park Akademi) indeksinde taranmaktadır.