Tatlandırıcılara Karşı Mücadelemiz

Tatlandırıcılarla Mücadele Çerçevesinde Kamuoyunu Yanıltıcı Ve Aldatıcı Kolalı İçecek Reklamları Hakkında Şikayetimiz
04.04.2008:Coca-Cola ve Pepsi firmaları tarafından piyasaya sürülen ve “zero (sıfır) şeker” ile “şekersiz maksimum tat” sloganları ile tanıtılan “Coca-Cola Zero” ve “Pepsi Max” isimli ürünlerin reklamlarının 4077 sayılı yasanın 16. Maddesine aykırılığı nedeniyle durdurulması ve gerekli yasal işlemlerin yapılması istemi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na şikâyet başvurusunda bulunmuştur.

12.08.2008:Pankobirlik ve Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş’nin de şikâyette bulunduğu konu, reklam kurulunun 155. Toplantısında ele alınmış, söz konusu ürünlerde hiç şeker bulunmadığı izleniminin yaratıldığına ve dolayısıyla bahsi geçen reklamların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğuna, bu durumun 4077 sayılı kanunun 4822 sayılı kanunla değişik 16. Maddesi hükmüne aykırı olduğuna hükmetmiştir. Kurul, reklamları veren Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pepsi-Cola Servis ve Dağıtım Ltd. Şti. hakkında “ulusal düzeyde (60000YTL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları” verilmesi kararlaştırmıştır.

31.12.2008: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yazılı başvuru yapılarak söz konusu reklam kurulu kararının gereklerinin aynen ve zaman geçirilmeden yerine getirilerek, tüketici yanıltıcı/aldatıcı içerikteki bu ürünlerin reklamlarının 4077 sayılı yasanın 16 maddesine aykırılığının tespiti ile durdurulması ve idari, para cezası dâhil yasal işlemlerin yapılması talep edilmiştir. Ancak Sendikamızın bu başvurusuna Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve kontrol Genel Müdürlüğü tarafından süresi içinde herhangi bir cevap verilmeyerek zımnen reddedilmiştir.

26.03.2009: 31 Aralık 2008 tarihli Sendikamızın söz konusu başvurusu zımnen reddi işleminin iptali ve dava sonuna kadar yürütmenin durdurulması istemi ile Ankara Nöbetçi İdare Başkanlığı nezdinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na dava açmıştır.

22.07.2009:Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 2009/430 esas, 2009/1006 karar sayılı kararı ile dava konusu işlem ile davacı sendikanın üyelerinin maddi veya hukuki durumunun doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmediği, güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin bulunmadığı gerekçesi ile davamız ehliyetten reddedilmiştir.

10.09.2009: Ankara 5. İdare Mahkemesinin ret kararına karşı temyiz başvurusu yapılmıştır. Başvuruyu değerlendiren Danıştay 10.Dairesi, “yapay tatlandırıcıların kullanımın artması nedeniyle Sendika üyelerinin sosyal, ekonomik ve hukuki durumlarını, dolayısıyla ortak menfaatlerini etkileyeceği açık olup..” gerekçesine dayalı 20.01.2010 tarihli kararı ile İdare Mahkemesi kararını Sendika lehine bozmuştur. Karar halen düzeltme aşamasındadır. Bu süreçte, kola etiketlerinden “sıfır şeker” ibaresinin çıkarılmış olması dahi, dava ile hedeflenen amaca ulaşıldığının göstergesidir.Sayaç: 1323