Şeker Kurumunun Kapatılmasına Karşı Mücadelemiz

Şeker Kurumu’nun Kapatılmasına Karşı Açılan Dava
4634 Sayılı Şeker Kanunu ile kurulmuş olan Şeker Kurumu, 27.12.2004 tarihinde alınan 2004/8330 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılması üzerine Sendikamızca 2 Şubat 2005 tarihinde Danıştay’da dava açılmıştır.Danıştay 13. Dairesi’nde görülen dava sonucu, 2005/5903 esas sayılı karar ile “Dava konusu işlemlerin dayanağı bulunan 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun geçici 8. maddesinin iptali için ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURULMASINA” ve “Anayasa Mahkemesi kararının gönderilmesinden sonra istem hakkında yeniden bir karar verilmesine kadar 2004/8330 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Eki Karar’ın 1. maddesi ile 22.12.2004 tarih ve 1824 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı işleminin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA” karar verilmiştir.
Bu karar ile Kurum’a yeniden işlerlik kazandırmıştır. Yapılan denetimlerde, Kurumun kapalı kaldığı dönemde yurda kaçak şeker girişinin hızlandığını, yurt içinde kaçak üretim ve satışlarda patlama yaşandığını göstermiştir. Bu durum, eğer Sendikamız Kurum’un kapatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın iptali amacıyla dava açmamış, veya açtığı davayı kazanamamış olsaydı, bugün belki de pancar ekme şansımızın bile olmayabileceğini göstermiştir.
Şeker Kurumu’nun Kapatılmasına Karşı Açılan Dava :
2.2.2005 : Şeker Kurumu’nun, 27.12.2004 tarihinde alınan 2004/8330 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılması üzerine Sendikamızca Danıştay’da dava açılmıştır. 10.6.2005 : Danıştay 13. D.’nin 2005/5903 esas sayılı kararı ile ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURULMASINA ve YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmiştir.
2.5.2008 : 20.11.2008 tarih ve 27060 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2.5.2008 tarih, 2005/68 esas ve 2008/102 karar sayılı Anayasa Mahkemesi kararı ile Şeker Kanunu’nun geçici 8. maddesi iptal edilmiştir.
 Sayaç: 1279