Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2018 yılına ilişkin Bütçe ve Kesin Hesap Kanunu Tasarılarının Geneli ile Sayıştay Tezkerelerinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Açıklamaların tamamında birçok konu yer alırken Şeker Fabrikalarına yönelik aşağıdaki açıklamaları yapmıştır.

Şeker fabrikalarındaki işçilerin kadroya alınması

Özelleştirme uygulamalarında 2018'de 10 milyar liralık hedefe yönelik olarak Ağbal, bunun 6-7 milyar lirasının geçmiş yıl özelleştirmeleri ile bu yılki özelleştirmelerin taksitlerinden geldiğini söyledi.

Ağbal, şeker fabrikalarındaki kadrosuz işçilerin durumuna ilişkin olarak, şu değerlendirmelerde bulundu: 

"Şeker fabrikaları benim gözbebeğim. Şeker fabrikalarındaki işçilerimiz büyük bir özveriyle o fabrikalarını ayakta tutuyorlar. Bununla ilgili hükümet olarak, hem şeker piyasasının hem şeker fabrikalarının hassasiyetini biliyoruz. Bu konuda mutlaka gerek işçilerimiz, gerek sendikalarımız, gerek yerel paydaşlarımız hep beraber istişare ederek, şeker fabrikalarının daha da büyümesi, yatırım imkanının artırılması için gerekli çalışmaları yapacağız. Tabii özelleştirme de yapacağız ama burada bütün hassasiyetleri dikkate alarak çalışma yapacağız. (Kadrosuz işçiler) O konuda beraber çalışıyoruz zaten. Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğümüz bir çalışma yaptı, işçi arkadaşlarımızla da sendikadaki arkadaşlarımızla da görüşüyoruz. Zamanı gelince arkadaşlarımızın beklentileriyle ilgili olumlu adımları atacağız."
ifadelerini kullandı.