Şeker-İş Sendikası Misafirhanesi


Krokiyi daha büyük bir haritada görüntüle: Şeker-İş Sendikası Misafirhane
 

ADRES
 
Adres:Sağlık 1 Sok. No:27 Sıhhiye-ANKARA 

Telefon:0 312 433 60 23 

E-posta: info@sekeris.org.tr
 

AMAÇ
 

         Sendikamız, işçi haklarının korunması ve ilerletilmesi doğrultusunda verdiği mücadeleleri sürdürürken, diğer yandan da üyelerimize sosyal hizmetler sağlanması ile başlattığı yeni sendikal anlayışın daha da geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çaba sarfetmektedir.

 

Sayfalar:
1