Fabrika Arazi Devirlerine İlişkin Mücadelemiz

Ankara Şeker Fabrikası Arazisinin Bir Kısmının Büyükşehir Belediyesi’ne Devrine İlişkin Dava
13.6.2005 tarih ve 2005/69 sayılı ÖYK kararı ile Ankara Şeker Fabrikası arazisinin bir kısmının SEKA örneğindeki gibi Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devredilmesi üzerine, Sendikamızca 28.10.2005 tarihinde Danıştay’da dava açılmıştır.
Danıştay 13. Dairesi’nin talebimizi reddetmesi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz başvurusu yapılmış, Kurul’un 4.5.2006 tarih ve 2006/190 sayılı kararıyla yürütmenin durdurulması sağlanmıştır.
Dava konusu arazinin gerçek değeri, emlak uzmanları tarafından en az 500 milyon YTL olarak ifade edilmektedir. Arazinin gerçek değerinden satılması halinde Özelleştirme İdaresi bünyesindeki kamuya ait 25 şeker fabrikasının modernizasyonuna yetecek miktarda gelir getireceği belirtilmektedir. 

Malatya Şeker Fabrikası Arazisinin Bir Kısmının Büyükşehir Belediyesi’ne Devrine İlişkin Dava
 
                8.8.2006 : 2006/62 sayılı ÖYK kararı ile Malatya Şeker Fabrikası arazisinin bir bölümü Malatya Belediyesi’ne ve diyanet işlerinde kullanılmak üzere Maliye Hazinesi’ne bedelsiz devredilmiştir. 
                6.9.2006 : Bunun üzerine Sendikamızca iptal ve yürütmenin durdurulması isteğiyle Danıştay’da dava açılmıştır. 
                27.11.2006 : Ankara Şeker Fabrikası’na ilişkin arazi davasını da emsal gören Kurul’un 2006/4210 sayılı kararıyla yürütmenin durdurulması sağlanmıştır.
15.4.2007 : ÖİB bu karara yaptığı itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından 2007/61 sayılı kararı ile reddedilmiştir. 
25.3.2008 : Ancak mevcut Danıştay kararlarına rağmen 4.2.2008 tarih ve 2008/11 sayılı ÖYK Kararı ile Malatya Şeker Fabrikası’nın arazileri yeniden Malatya Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında paylaştırılmış ve tapu devirleri gerçekleştirilmiştir. Bunun üzerine Sendikamızca tekrar yürütmenin durdurulması ve ilgili ÖYK Kararının iptali istemiyle 25.3.2008 tarihinde Danıştay’da dava açılmıştır. 
15.4.2008 : Danıştay 13. Dairesi, 2008/3113 sayılı ara kararı ile işlem dosyasının aslının veya onaylı bir örneğinin de eklendiği davalı idarenin birinci savunması alındıktan veya yasal savunma süresi geçirildikten sonra incelenmesine karar vermiştir. 
13.6.2008 : Danıştay 13. Dairesi’nin 2008/3113 sayılı ikinci ara kararı ile imar planı değişikliğiyle ilgili ÖİB’den ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan sorulmasına karar verilmiştir. 
11.8.2008 : Yapılan incelemenin ardından Danıştay 13. Daire’nin 2008/3113 esas sayılı kararı ile talebimiz reddedilmiştir.
9.9.2008 : Bunun üzerine Sendikamızca Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz edilmiştir.Sayaç: 1294