SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER VE ŞEKER İSTATİSLİKLERİ 2017

 
 
 
NÜFUS
 
Toplam nüfus 79 Milyon 814 Bin 871 kişi  
 
Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sistemi Sonuçları, 2016
 
 
İl ve İlçe Merkezlerinde İkamet eden Nüfusun Oranı  
%92,3
Türkiye’nin Yıllık Nüfus Artış Hızı ‰13,5
Nüfus Yoğunluğu
 (bir kilometreye düşen kişi sayısı)
104
Kadın Nüfusu 39 Milyon 771 Bin 221
 (%49,8)
Erkek Nüfusu 40 Milyon 043 Bin 650
 (%50,2)
   
 İŞGÜCÜ PİYASASI
 
İstihdam
 
28 Milyon 758 Bin (%48)
 
  
    Temmuz 2017
Tarım  6 Milyon 021 Bin
Tarım dışı 22 Milyon 736 Bin
 
İstihdamın Yapısı
Erkeklerin İşgücüne Katılım Oranı
 
 
%73,5
 
 
 
 
           2017           
        Temmuz
 
 
 
 
Kadınların İşgücüne Katılım Oranı %34,3
Ücretli veya Yevmiyeli %66,3
Kendi Hesabına %16,6
Ücretsiz Aile İşçisi %12,4
İşveren
 
 %4,7
 
Ekonomik Faaliyetler itibariyle İstihdam Edilenler
 
Tarım
Sanayi
İnşaat
Hizmetler
 
 
 
%20,9
%18,6
 %7,6
%52,8
 
 
 
 
             2017
         Temmuz
Kayıt Dışı İstihdam %35,2  
            2017
        Temmuz            
Tarım Sektöründe Kayıt Dışı İstihdam %84,5
Tarım Dışı Sektörde Kayıt Dışı İstihdam %22,2
İşsizlik 3 Milyon 443 Bin (%10,7)  
 
 
            2017
        Temmuz
Tarım Dışı İşsizlik Oranı %13
Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (15-24 Yaş Grubundaki Nüfus İçerisinde Kalanlar Temel Alınarak Hesaplanmıştır.)  
%21,1
İşgücüne Katılma Oranı %53,7
İstihdam Oranı %48
 
 
ÇALIŞMA HAYATI
 
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince;
 
İşkolları bazında Toplam İşçi Sayısı
 
13 Milyon 581 Bin 554 kişi
 
2017 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ
 
 
 
 
 
 
Toplam Sendikalı İşçi Sayısı
 
1 Milyon 623 Bin 638 (%11.95)
 
GIDA SANAYİ
 
2017Temmuz Ayı
İstatistikleri
Hakkında Tebliğ
 
 
Toplam İşçi
 
567.610
Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası   12.750 (2.25)
 
 ASGARİ ÜCRET,2017                                       1.404 TL    (net)
                                                                              1.777 TL    (brüt)
 
 
YOKSULLUK
(TÜRK-İŞ Çalışması) (TL)
 
   
 
      2017 Ekim
Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı (Aylık) 1.544,31
Dört Kişilik Bir Ailenin Yoksulluk
Sınırı(Aylık)
5.030.31
 
SOSYAL GÜVENLİK
 
 
Sosyal Güvenlik Kapsamında Çalışan Sigortalılar (4/a, 4/b, 4/c)
 
4/a Kapsamındaki Zorunlu Sigortalı Sayıları
 
 
14.195.607
 
 2017 Temmuz
4/b Kapsamındaki Zorunlu Sigortalı Sayıları  
2.726.422
 
    
    2017 Temmuz
4/c Kapsamındaki Zorunlu Sigortalı Sayıları  
2.975.092
 
 
   2017 Temmuz
 
 
 
 
 
Sigortalılık Durumları
 
Aktif Sigortalılar 21.895.844
 
 
 
 
     2017 Temmuz
 
 
  
     
 
Pasif Sigortalılar (Dosya Olarak)
 
11.296.164
 
Pasif Sigortalılar (Kişi Olarak)
 
11.994.019
 
Bağımlılar (Aktif/ Pasif Oranı)
 
      1,94
 
 
   ENFLASYON
Tüketici Fiyat Endeksi Değişim Oranı (Aylık)  
% 2,08
 
 
 
 
 
     2017 Ekim
 
 
Tüketici Fiyat Endeksi Artışı (Yıllık/12 Aylık)  
% 11,90
 
 
Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı (Aylık)
 
%  1.71
 
Üretici Fiyat Endeksi Artışı
 (Yıllık/12 Aylık)
 
% 11,66
 
GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Cari fiyatlarla)
(Milyon TL)
734.211  
 
 
         2017
   II. ÇEYREK
GSYH Değişim Oranı (%) % 5.1
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Cari fiyatlarla)
(Milyon $)
204.809
İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer
içerisindeki payı
% 36,2
 
 
 
DIŞ TİCARET
İthalat ( Milyon Dolar) 19.982  
 
 
          2017 
         Eylül
İhracat (Milyon Dolar) 11.848
Dış Ticaret Açığı (Milyon Dolar) 8.135
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı % 59,3
                                   
 ÖDEMELER DENGESİ (MİLYON ABD DOLARI)
 
 
A-Cari İşlemler Hesabı
 
 
-27.225
 
        
 
 
 
 
 
 
 
2017
OCAK-AĞUSTOS
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
B-Sermaye Hesabı  
 
 
   17
 
 
C-Finans Hesabı
 
 
-27.388
 
 
D-Net Hata ve Noksan
 
 
 -1.578
GENEL DENGE    1.398
 
E-Rezerv Varlıklar
 
 
 
 
 
 
Bu çalışma: TÜİK, SGK, Resmi Gazete, Türk-İş verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
 -1.398
 
 
 

 
                                     DÜNYA VE TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
       DÜNYA ŞEKER BORSASI       
                     FİYATLARI
                     (Yıllık Ort.)
 
          (Fob Avrupa Limanları)
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
239,56 US$/Ton
 
2004
 
290,69 US$/Ton
        
2005
 
 
422,03 US$/Ton
 
2006
 
309,48 US$/Ton
 
2007
 
 
356,10 US$/Ton
 
 
2008
 
485,46 US$/Ton
 
2009
 
615,38 US$/Ton  
2010
 
705,30 US$/Ton 2011
590,58 US$/Ton 2012
490,00 US$/Ton 2013
440,00 US$/Ton 2014
373,00 US$/Ton
 
 
500,00 US$/Ton
2015
 
 
2016
 
 
 
 
 
 
 
 
       BAZI ÜLKELERDE PERAKENDE 
        ŞEKER SATIŞ FİYATLARI,2015
    Kaynak: Eurostat, son güncelleme: 18 Ekim 2016,USDA.
*2016 Haziran Ayı, USDA. 1.41 $/kg/1.124=1.91 Euro/kg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                                                                               
      
        0.78 Euro/KG
 
ALMANYA
 
        0.53 Euro/KG
 
POLONYA
       
        2.15 Euro/KG
 
NORVEÇ
 
        1.25 Euro/KG
 
ABD
 
        1.28 Euro/KG
 
TÜRKİYE
      
         1.03 Euro/KG
 
İTALYA
    
         0.98 Euro/KG
 
HOLLANDA
         
          0.97 Euro/KG
 
SLOVENYA
 
          0.65 Euro/KG
 
ÇEK CUMHURİYETİ
       
          0.93 Euro/KG
 
FİNLANDİYA
      
          0.91 Euro/KG
 
İSPANYA
        
           0.82 Euro/KG
 
KIBRIS
 
           0.72 Euro/KG
 
BULGARİSTAN
 
          0.69 Euro/KG
 
HIRVATİSTAN
       
         0.79 Euro/KG
        
 
            
 
LİTVANYA
 
 
                                                  
 DÜNYA ŞEKER (SAKAROZ) DENGESİ (MİLYON TON)
 
 
Üretim
 
170.941
  
 
 
 
 
          2016/2017          
           KASIM
        
         
 
 
 
 
Tüketim
 
173.573
 
 
İthalat
 
 52.076
 
 
İhracat
 
 55.904
 
 
Kapanış stokları
 
 30.795
 
 
 DÜNYA ŞEKER TÜKETİMİ (MİLYON TON)
 
Avrupa Ortalaması
 
18.800
 
 
 
 
 
 
          2016/2017       
           KASIM
 
 
 
 
   
 
   
 
ABD
 
10.886
 
Brezilya
 
10.800
 
Çin
 
17.500
 
Rusya
 
  6.100
 
Mısır
 
   2.950
 
TÜRKİYE
 
2.250
 
TÜRKİYE’DE TAHSİS EDİLEN ŞEKER KOTALARI (BİN TON)
 
Pancar Şekeri Toplamı
(A Kotası+B Kotası)
   
           2.288
        
 
 
 
 
           2010/11 PY
NBŞ Toplamı
(A Kotası)
             244
Kota Artırımı NBŞ(%)              %50
Toplam NBŞ               366
 
Toplam Uygulanan Kota
       
            2.654
 
Pancar Şekeri Toplamı
(A Kotası+B Kotası)
          
 
            2.288
       
 
 
 
 
             2011/12 PY
NBŞ Toplamı
(A Kotası)
              244
 
Kota Artırımı NBŞ(%)
        
               %35
Toplam NBŞ              329.4
Toplam Uygulanan Kota           2.617,4
 
Pancar Şekeri Toplamı
(A Kotası+B Kotası)
          
            2.288
        
 
 
 
 
           2012/13 PY
 
 
 
 
 
NBŞ Toplamı
(A Kotası)
              244
Kota Artırımı NBŞ (%)                 38
 
Toplam NBŞ
        
             337.20
 
Toplam Uygulanan Kota
    
            2.625
Pancar Şekeri Toplamı
(A Kotası+B Kotası)
         
           2.282
 
 
         
 
 
2013/14 PY
 
 
 
 
 
 
 
 
NBŞ Toplamı
(A Kotası)
           
             244
 
Kota Artırımı NBŞ (%)
              25
 
Toplam NBŞ
             305,5
 
Toplam Uygulanan Kota
            2.587,5
 
Pancar Şekeri Toplamı
(A Kotası+B Kotası)
         
             2.327,5
        
 
          
 
 
 
          2014/15 PY
 
 
NBŞ Toplamı
(A Kotası)
         
                250
 
Kota Artırımı NBŞ (%)
             
                30
 
Toplam NBŞ
            
              325
 
Toplam Uygulanan Kota
       
           2.652,5
Pancar Şekeri Toplamı
(A Kotası+B Kotası)
          
             2.362,5
        
 
 
 
 
 
          2015/16 PY
 
 
 
 
 
NBŞ Toplamı
(A Kotası)
          
               250
 
Kota Artırımı NBŞ (%)
               
              %25
 
Toplam NBŞ
            
             312.5
 
Toplam Uygulanan Kota
       
            2.675
 
 
Pancar Şekeri Toplamı
(A Kotası+B Kotası)
         2.504,25           
 
          
 
 
 
 
2016/2017 PY
 
 
 
 
 
 
NBŞ Toplamı
(A Kotası)
             
             265
 
Kota Artırımı NBŞ (%)
         
              - 
 
Toplam NBŞ
            
              265
 
Toplam Uygulanan Kota
       
           2.769,25
                          
 TÜRKİYE’DE İŞLENEN PANCAR VE PANCAR ŞEKERİ ÜRETİMİ(BİN TON)
İŞLENEN PANCAR
Türkşeker
Koop.+Diğer
Toplam
 
ÜRETİLEN ŞEKER
Türkşeker
Koop.+Diğer
Toplam
 
8.130.000 Ton
  6.386.000 Ton
14.516.000 Ton
 
 
1.170.000 Ton
   959.000 Ton
2.129.000 Ton
      
 
 
 
              2012/2013
İŞLENEN PANCAR
Türkşeker
Koop.+Diğer
Toplam
 
ÜRETİLEN ŞEKER
Türkşeker
Koop.+Diğer
Toplam
 
8.923.000 Ton
7.113.000 Ton
16.036.000 Ton
 
 
1.294.600 Ton
1.095.400 Ton
2.390.000 Ton
         
 
               2013/2014
İŞLENEN PANCAR
Türkşeker
Koop.+Diğer
Toplam
 
ÜRETİLEN ŞEKER
Türkşeker
Koop.+Diğer
Toplam
 
8.896.000 Ton
7.300.000 Ton
16.196.000 Ton
 
 
1.079.000 Ton
  979.000 Ton
2.058.000 Ton
 
 
 
 
 
          2014/2015
 
 
 
 
 
İŞLENEN PANCAR
Türkşeker
Koop.+Diğer
Toplam
ÜRETİLEN ŞEKER
Türkşeker
Koop.+Diğer
Toplam
 
 
 
 
İŞLENEN PANCAR
Türkşeker
Koop.+Diğer
Toplam
 
ÜRETİLEN ŞEKER
Türkşeker
Koop.+Diğer
Toplam
 
8.393.500 Ton
7.025.500 Ton
15.419.000 Ton
 
1.023.300 Ton
  953.307 Ton
1.976.607 Ton
 
 
 
 
10.617.000 Ton
8.083.500 Ton
18.700.500 Ton
 
 
1.404.000 Ton
1.155.234 Ton
2.559.234 Ton
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2015/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         2016/2017
 
TÜRKİYE’DE ŞEKER PANCARI EKİM VERİLERİ
       
Ürün Taşıyan Alan (Bin Da)
 
3.356
3.237
2.989
3.207
3.240
3.287
2.938
2.802
2.909
2.875
2.740
3.220
 
 
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
 
  TÜRKİYE’DE ŞEKER PANCARI EKEN ÇİFTÇİ SAYILARI
 
Pancar Eken Çiftçi Sayıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
347.814
311.799
246.797
209.115
187.937
196.904
171.752
140.682
126.307
124.354
103.400
105.460
 
 
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
 
 
 
             
TÜRKİYE YILLAR İTİBARİYLE PANCAR ALIM TABAN FİYATLARI (TL/TON)
PANCAR ALIM FİYATLARI  
 99
  92
  96
110
116
118
126
137
147
159
190
190
210
 
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ŞEKER SATIŞ FİYATLARI
 
 
 
 
 
 
 
                 TÜRKŞEKER
    TORBALI KRİSTAL ŞEKER(TL/ KG)
          (KDV Hariç Fabrika Çıkışı)
 
 
 
 
 
 
 
1.570.000 TL/KG
1.570.000 TL/KG
1.570.000 TL/KG
1.650.000 TL/KG
1,82 TL/KG
1,82 TL/KG
1,97 TL/KG
1,97 TL/KG
2,28 TL/KG
2,50 TL/KG
2,68 TL/KG
2,68 TL/KG
2,79 TL/KG
 
 
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
 
 
 
 
        TÜRKİYE’DE YILLAR İTİBARİYLE NBŞ KOTALARI VE ÜRETİM MİKTARLARI
 
 
 
 
              
 
 
 
                NBŞ KOTASI (A)
 
 
 
 
 
234 BİN TON
234 BİN TON
234 BİN TON
234 BİN TON
234 BİN TON
234 BİN TON
267 BİN TON
271 BİN TON
244.4 BİN TON
244.4 BİN TON
244.4 BİN TON
244.4 BİN TON
250   BİN TON
250   BİN TON
265 BİN TON
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
                  
 
 
 
 
                     NBŞ ÜRETİMİ
394 BİN TON
366 BİN TON
433 BİN TON
415 BİN TON
440 BİN TON
411 BİN TON
418 BİN TON
515 BİN TON
516 BİN TON
483 BİN TON
547 BİN TON
562 BİN TON
623 BİN TON
617 BİN TON
583 BİN TON
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
 
 
 
              NBŞ KOTA ARTIŞI(%)
          
           50
           50
           50
           50
           50
           35
           25
           50
           50
           35
           38
           25
           30
           25
           -
 
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
 
 
 
 
 
NBŞ KOTASI(A)+NBŞ KOTA ARTIŞ
                      MİKTARI
 
 
351     BİN TON
351     BİN TON
351     BİN TON
351     BİN TON
351     BİN TON
315,9  BİN TON
333,7  BİN TON
406,5  BİN TON
366,6  BİN TON
329.4  BİN TON
337,2 BİN TON
305,5 BİN TON
325 BİN TON
312,5 BİN TON
265  BİN TON
 
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
 
 
 
 
                                                    
RKİYE’DE  NBŞ FİYATLARI
 
 
 
 
 
          
Nişasta Bazlı Şeker Fiyatları
 
 
 
 
         
 
 
 
0,78 TL/KG
0,91 TL/KG
0,97 TL/KG
0,93 TL/KG
0,94 TL/KG
1,03 TL/KG
1,15 TL/KG
1,17 TL/KG
1,26 TL/KG
1,37 TL/KG
1,47 TL/KG
1,57 TL/KG
1,74 TL/KG
1,87 TL/KG
 
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
                                  
 DÜNYA HFCS FİYATLARI (ABD $/TON, KURU MADDE)
 
 
 
HFCS 55
 
 
 
 
 
477,5
559,9
644,9
541,4
460,5
504,4
546,4
559,4
467,4
440,8
450,66
 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
HFCS 42  
424,7
514,1
606,4
463,6
407,4
470,0
492,7
500,2
429,3
434,3
482,6
 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Bu çalışma: T.Ş.F.A.Ş., T.C. Şeker Kurumu,  Pankobirlik, Eurostat verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.